Unia vraagt regering om "positieve acties"

"De antidiscriminatiewet schiet tekort. Het is tijd voor een update." Zo klinkt het bij Unia-directeur Els Keytsman in een opiniestuk in De Tijd. Unia vraagt de regering om werk te maken van de "positieve acties". 

"Gatenkaas". Zo omschrijft Els Keytsman, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, de handhaving van de anti-discriminatiewetgeving in een opiniestuk in De Tijd. Ze klaagt aan dat de wet tekort schiet. Morgen geeft Unia aanbevelingen aan het parlement. "Er kunnen nog dingen verbeteren. Dat zeggen we op basis van de 17.000 dossiers die we gehad hebben", vertelt ze in "De Ochtend" op Radio 1.

Om dat te staven, haalt ze verschillende situaties aan als voorbeeld. Zo kan een werkgever een ex-kankerpatiënt vandaag de dag ontslaan omdat hij of zij in het verleden te veel ziekteverlof nam. "Dat is juridisch geen discriminatie vanwege de gezondheidstoestand." De reden? De wet zegt alleen iets over de gezondheidstoestand in het heden en de toekomst, niet die uit het verleden.

Een ander voorbeeld? "We kregen bijvoorbeeld de vraag van een universiteit die vluchtelingen wilde aanstellen, die in hun land van herkomst in de academische wereld werkten. Maar we moesten adviseren om die vactures open te stellen voor iedereen, anders kan dat aanzien worden als discriminatie."

Slachtoffers reageren volgens haar niet of nauwelijks met juridische stappen door de hoge procedurekosten en de lage schadevergoedingen. Ook daar schiet de wet tekort.

"De regering zwijgt in alle talen over het concretiseren. Jammer."

Keytsman vraagt concreet aan de regering om onder meer werk te maken van de positieve acties (een van de aanbevelingen van Unia). "De regering zwijgt in alle talen over het concretiseren. Jammer", luidt het. "Kan ik tijdelijk alleen werknemers aanwerven die slecht af zijn op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond? Met die vraag klopten al vele bedrijven aan bij Unia. Vandaag kan dat niet." Unia vraagt dan ook om een Koninklijk Besluit waarin die voorwaarden voor positieve acties goed geformuleerd worden.

Unia zal morgen in het parlemente een aantal aanbevelingen doen.