Europese drone

Vlaanderen mist Europese boot voor onderzoek naar militaire spitstechnologie

Europa investeert volop in militaire spitstechnologie, maar Vlaamse toponderzoekers moeten aan de kant blijven staan door een oude richtlijn uit 1999. Sectorfederatie Agoria vraagt dat Vlaanderen zijn beleid bijstuurt.

Europa heeft de voorbije maanden enkele grote onderzoeksprojecten gelanceerd. Bedoeling is om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse technologie en om Europese bedrijven in universiteiten weer aan de top te brengen m.b.t. militaire spitstechnologie. Veel van dat onderzoek heeft echter ook civiele toepassingen. Het onderzoek kan in die zin toegepast worden door de defensieindustrie, maar ook door de gewone, civiele, industrie. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen voor betere straalmotoren, of lichte ultrasterke materialen voor vliegtuigen. Maar ook bv. alles wat cyberbeveiliging te maken heeft.

De wereld is de voorbije 20 jaar ingrijpend veranderd

Vlaamse onderzoekers aan zijlijn

Vlaamse onderzoekers kunnen nu niet meedoen aan die Europese onderzoeksprojecten omdat een oude richtlijn (omzendbrief Van den Brande) uit 1999 steun voor onderzoek en ontwikkeling uitsluit voor toepassingen in wapens en wapensystemen en daaraan verbonden technologie.  

Sectorfederatie Agoria vraagt dan ook een bijsturing van de richtlijn-Van den Brande uit 1999.  Die aanpassing is volgens Peter Demuynck van sectorfederatie Agoria dringend nodig. “Bedrijven en universiteiten dreigen tientallen miljoenen euro’s aan Europese onderzoekssteun mis te lopen, maar ook de innovatieve economische activiteit die uit het onderzoek zal voortkomen. Het kan Vlaanderen ook toelaten om beter in te spelen op de investeringen, onder andere in onderzoek, die worden beloofd in het kader van de opvolging van de F-16.

Toekomstig Europees fregat, met drones

“We zijn bijna twintig jaar later en een bijsturing is broodnodig”, zegt Demuynck. “De wereld is de voorbije twintig jaar ingrijpend veranderd. Het verbod staat in schril contrast met het streven in Europees verband naar militaire samenwerking, met onder meer de creatie van een Europees Defensie Fonds (op termijn jaarlijks 5 miljard euro) om militaire innovatie in Europa te ondersteunen. Bovendien is de geopolitieke realiteit waarin de EU zich bevindt, grondig veranderd. Denk maar aan de toenemende verantwoordelijkheid van de EU en de lidstaten voor de eigen veiligheid binnen NAVO-verband, de instabiliteit in het Midden-Oosten, Oekraïne, of de blijvende terrorismedreiging.”