"Leken zouden de taken van de pastoors kunnen overnemen"

De paters, broeders en zusters in Vlaanderen verdwijnen in sneltempo. Dat blijkt uit cijfers van het tijdschrift Kerk en Leven. Volgens pater-overste Fons Swinnen van het Jezuïetenhuis in Heverlee kunnen leken een oplossing vormen.

Vorig jaar leefden er nog zo'n 6.200 Vlamingen in religieuze ordes. 15 jaar geleden waren dat er nog 14.000. Het aantal neemt dus in sneltempo af en de religieuzen worden ook steeds ouder: tachtig procent is ouder dan 75. In het Jezuïtenhuis in Heverlee wonen nog 47 paters, de gemiddelde leeftijd is er 87. Het Jezuïtenhuis is een soort woon- en verzorgingstehuis voor oudere Jezuïeten. De pater-overste is Fons Swinnen: "Dat er minder paters en zusters zijn heeft te maken met de geloofsbeleving. God wordt niet vaak meer vernoemd. Ook de Kerk ligt moeilijk. Er zijn inspanningen gedaan maar de huidige mens leeft veel te individualistisch en materialistisch."

Weinig instroom

Tegelijk is er weinig instroom in de religieuze gemeenschappen. Vorig jaar waren er in Vlaanderen maar drie novicen, mensen dus die hun eerste stap zetten in een religieuze orde. Jongeren 'werven' blijft heel moeilijk. "Vroeger sprak men over paters die visten. Maar dat 'pakt' niet meer en dat zullen we ook niet doen. We dromen en bidden dat er jonge krachten zullen aansluiten. Maar ik zie het ook niet onmiddellijk gebeuren."

Oplossing: leken inzetten

Pater-overste Fons Swinnen ziet een oplossing in het samenwerken met leken: "We moeten in de kerk en in de parochies meer aandacht hebben voor de geëngageerde mensen. Zij zouden veel taken van ons kunnen overnemen. Ze moeten natuurlijk eerst gevormd worden, maar er zijn al veel gevormden. Ze krijgen voorlopig te weinig de mogelijkheid om onze taken over te nemen."