Archiefbeeld.
James Arthur Photography

In kaart: zoveel kost een rusthuis in uw provincie

De prijzen voor Vlaamse woonzorgcentra blijven fors stijgen, tot gemiddeld 56,30 euro per dag. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid. De voorbije 5 jaar is een verblijf in een rusthuis gemiddeld zelfs met bijna 10 procent duurder geworden, en dat bovenop de inflatie.

De gemiddelde basisprijs per dag voor een woonzorgcentrum in Vlaanderen bedroeg het voorbije jaar gemiddeld 56,30 euro, of 1.690 euro per maand. Dat is ruim 3 procent meer dan in 2016. Reken je de inflatie mee dan ligt de gemiddelde dagprijs 1,25 procent hoger. 

Om dat te achterhalen namen het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) van de KU Leuven de prijzen van 803 Vlaamse woonzorgcentra onder de loep. Dat gebeurde in opdracht van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

De duurste woonzorgcentra liggen in Brussel, waar je gemiddeld 62,61 euro per dag betaalt voor een rusthuis. De prijsstijging was daar het voorbije jaar wel heel beperkt. De goedkoopste provincie is Oost-Vlaanderen, waar je gemiddeld 53,61 euro per dag moet neertellen. De grootste prijsstijging was voor de provincie Vlaams-Brabant, waar rusthuizen op een jaar tijd gemiddeld 4,37 procent duurder geworden zijn.

Snelle stijging

De belangrijkste verklaring voor die prijsstijging is de forse groei in de sector, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "We zien veel nieuwe voorzieningen ontstaan en die hebben vaak een hogere dagprijs. In bestaande voorzieningen zien we vooral renovaties, modernere en grotere kamers, en dat zorgt voor meer comfort."

Belangrijk om weten is dat een dagprijs enkel elementen als het verblijf, de voeding, de animatie, de verzekering, en het verzorgingsmateriaal omvat. Niet eens meegerekend zijn dus bijvoorbeeld dokters- en andere medische kosten, tv- en telefoonkosten, kapper, het wassen van persoonlijke kleding, sondevoeding en (niet-medische) kamerbediening. 

De prijzen zijn de voorbije 5 jaar overigens een pak sneller gestegen dan de jaren voordien. In de periode 1991-2000 is de dagprijs elk jaar 1 procent duurder geworden bovenop de inflatie, in de periode 2000-2012 steeg de prijs met 0,6 procent. Maar tussen 2012 en 2016 werden rusthuizen jaarlijks 1,9 procent duurder. En in 2016-2017, zoals vermeld, 1,25 procent.

De zorgzwaarte stijgt, daar heb je meer personeel voor nodig, dus dat moet je beter financieren vanuit de overheid

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen

Betere financiering

Om het allemaal enigszins betaalbaar te houden, moet de overheid meer dan ooit investeren, zo zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "We moeten niet alleen investeren in het aantal plaatsen, maar ook in de betere financiering van de zorgkosten. De zorgzwaarte stijgt, daar heb je meer personeel voor nodig, dus dat moet je beter financieren vanuit de overheid."

Ook voor de koepel van zorgorganisaties Zorgnet-Icuro staat de betaalbaarheid van de Vlaamse woonzorgcentra absoluut voorop, zo klinkt het in een mededeling. "Het zal in de toekomst alle hens aan dek zijn om de bewonersfactuur betaalbaar te houden. De overheid zal met behoorlijk méér budget over de brug moeten komen om voldoende personeel te financieren."

Er moet ook een duidelijke opsplitsing komen tussen de woon- en leefkost en de zorgkost. "Dat zal dat de dagprijs voor de bewoner en zijn familie duidelijk en transparant maken."

Meest gelezen