Video player inladen ...

Voormalige diaken Poppe schuldig aan 5 moorden 

Op het assisenproces tegen voormalig diaken Ivo Poppe heeft de jury geoordeeld dat Poppe schuldig is aan de moord op twee grootooms, schoonvader, moeder en een patiënte. Voor de moord op een andere patiënte is hij vrijgesproken. Morgen zal de beschuldigde zijn straf kennen. Hij riskeert levenslang.

Het Openbaar Ministerie had vanmiddag nog gevraagd aan de jury om "ja" te antwoorden op alle schuldvragen. De jury is daarin gevolgd voor vijf van de zes schuldvragen. Vermoedelijk maakte Poppe meer slachtoffers, maar slechts op zes was een naam te plakken. 

Een van de advocaten van de beschuldigde, Filip De Reuse, pleitte nog dat zijn cliënt uit "een grenzeloze empathie" handelde. Ivo Poppe zei tijdens zijn laatste woord: "Het spijt me heel erg." Morgen zal hij zijn straf kennen, hij riskeert levenslang.

Waarover ging het proces precies?

We schrijven eind 2013, wanneer Ivo Poppe aan zijn psychiater toevertrouwde dat hij het leven beëindigde van "tientallen patiënten". Zelf noemt hij het actieve euthanasie, het gerechtelijk onderzoek spreekt van "moord op een onbekend aantal mensen".

Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is tot op de dag van vandaag moeilijk - of zelfs onmogelijk - te zeggen. Zelf verklaarde Poppe dat hij vier familieleden om het leven bracht. Hij bekende in eerste instantie ook zijn betrokkenheid bij de dood van twee bejaarde vrouwen, maar hij trok die bekentenis later in. Op zes slachtoffers is er dus een naam te plakken. 

Maar het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat er méér slachtoffers zijn, slachtoffers op wie het (voorlopig) geen naam kan plakken. De aanklager houdt het daarom op "minstens tien moorden" tussen 1978 en 2011. 

Poppe zelf houdt vol dat hij niet precies weet hoeveel slachtoffers hij gemaakt heeft. "Ik weet het niet en zal het aantal ook nooit weten", klonk het maandag nog tijdens zijn verhoor. "Het gaat maximum over twintig mensen. Maar ik heb het aantal slachtoffers bewust overdreven om de ernst van de situatie te laten blijken." De reden die hij zelf aanhaalt, is dat hij zijn slachtoffers "uit hun lijden wilde verlossen".

Opvallende getuigenis van aartsbisschop De Kesel: "Nooit klachten gehad"

Een opvallende getuigenis op het proces was die van aartsbisschop Jozef De Kesel. Voor hij aartsbisschop werd, was hij immers bisschop in Brugge, het bisdom van Poppe. De Kesel verklaarde dat hij nooit klachten had over Poppe. "Er zijn nooit negatieve berichten gekomen over de uitoefening van zijn taak", zei De Kesel. "Het bisdom had de feiten uiteraard absoluut niet verwacht. We waren natuurlijk onthutst, zoals iedereen." Na de aanhouding van Poppe besliste De Kesel om de diaken te ontslaan.