Langdurig zieken: te laat naar de bedrijfsarts, te vaak ontslag

Langdurig zieken komen vaak te laat bij de bedrijfsarts terecht om een traject op te starten dat hen opnieuw aan het werk moet helpen. Daardoor lopen ze de kans mis op aangepast of ander werk, en krijgt bijna 60 procent van de langdurige zieken ontslag om medische redenen.

Een jaar geleden ging de nieuwe re-integratiewetgeving in. De bedoeling was om meer langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen, door een speciaal terugkeertraject voor hen uit te werken. Op die manier zouden ze makkelijker aangepast of ander werk kunnen doen. Maar een jaar later worden die mogelijkheden nog veel te weinig benut. Dat blijkt uit een studie van IDEWE, een organisatie die bedrijven helpt met een veilige en gezonde werkomgeving. IDEWE volgde vorig jaar meer 2200 langdurig zieken.

Om zo'n terugkeertraject op te starten moet de langdurig zieke langsgaan bij de bedrijfsarts. Die kan dan bijvoorbeeld aangepaste werkuren voorstellen, of andere taken, of een andere werkplek. Maar veel zieke werknemers worden door hun behandelend arts te laat doorgestuurd naar de bedrijfsarts, of aarzelen zélf te lang om de stap te zetten. Zo laat dat het moeilijk wordt om nog zo'n traject op te starten.

"Hoe langer iemand afwezig is, hoe moeilijker het wordt om het werk te hervatten, " zegt onderzoeker Lode Godderis. "Dat heeft te maken met angst. Enerzijds met de werknemer, die bang is of hij zijn job nog wel kan doen, maar ook de werkgever zit met veel onzekerheid. Die vraagt zich af of zijn personeelslid nog wel kan meedraaien." 

Hoe langer je afwezig bent, hoe moeilijker om het werk te hervatten. Dat heeft te maken met angst.

Professor Lode Godderis

Meer kans op werk na fysieke problemen

Nochtans hebben de terugkeertrajecten zin, zegt IDEWE na een onderzoek bij 2205 langdurig zieken. Voor bijna 30 procent van hen stelde de bedrijfsarts aangepast of ander werk voor. Meestal zijn het mensen met rug- of gewrichtspijn die na hun periode van ziekte weer aan de slag kunnen (38,5 procent). Bij werknemers met mentale problemen liggen de kansen lager (16,6 procent).

Maar erg veel langdurig zieken vragen uiteindelijk om een ontslag om medische redenen. Bij 58,6 procent van de werknemers in het onderzoek gebeurde dat. Volgens IDEWE moeten dokters sneller doorverwijzen naar de bedrijfsarts, zodat het niet te laat is om een terugkeertraject op te starten. Dat kan heel informeel gebeuren, zegt Godderis: "Mensen kunnen altijd terecht bij hun arbeidsarts voor advies over terug aan het werk. En hoe sneller je komt, hoe groter de kans dat we kunnen helpen en dat we ondersteuning kunnen aanbieden."