Nicolas Maeterlinck

Vlaams Parlement verwerpt vraag naar doorlichting Agentschap Inburgering en Integratie

Er komt voorlopig geen doorlichting van het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie. De oppositiepartijen SP.A en Groen hadden op zo'n doorlichting door het Rekenhof aangedrongen, maar hun vraag werd door het parlement verworpen.  

Het Agentschap Inburgering en Integratie is nog maar drie jaar geleden opgericht door de Vlaamse Regering. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wilde met het agentschap één overkoepelend orgaan voor alle organisaties die bezig zijn met integratie.

Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) moeten er 170 personeelsleden afvloeien omdat de asielcrisis van enkele jaren ondertussen voorbij is en er dus minder mensen een inburgeringstraject moeten volgen. De beslissing van Homans stuit op heel wat protest, ondermeer van personeel en vakbonden.

SP.A en Groen zwaaiden met cijfers waaruit moest blijken dat het aantal aanvragen voor een inburgeringstraject juist gestegen is en dat de ontslagen daarom niet verantwoord zijn. Ze dienden een motie in om het agentschap te laten doorlichten door het Rekenhof. "Er zijn vandaag te veel vragen waar geen antwoord op komt: over mismanagement, de oplopende structurele tekorten en de afgebouwde dienstverlening. Er is dringend nood aan transparantie", zegden de parlementsleden Yasmine Kherbache (SP.A) en An Moerenhout (Groen).

"Al jaren stapelen tekorten zich op in de begroting van het agentschap", zegt Moerenhout in "De ochtend" op Radio 1. "Dit jaar zal het om twee miljoen euro gaan. Daarom moeten er mensen ontslagen worden, maar dat gebeurt op een totaal willekeurige manier."

"Het is ook bijzonder onduidelijk waar die tekorten vandaan komen", aldus Moerenhout. "Personeel, directie en de minister wijzen elk in een andere richting. Er komt nooit een duidelijk antwoord op onze vragen. Daarom vragen we deze onafhankelijke doorlichting."

Nog volgens SP.A en Groen staan er "duizenden mensen" op wachtlijsten om een inburgeringstraject te volgen of om een cursus Nederlands te volgen. De vakbond had het eerder al over een wachtlijst van 5.000 mensen.

Homans: "audit heeft geen zin tijdens herstructurering"

Minister van Integratie Liesbeth Homans (N-VA) is alvast niet van plan om een audit te laten uitvoeren. "Ik vraag mij af wat dat voor zin heeft in volle herstructurering", aldus Homans. 

"Moeten we het personeel nog meer in het ongewisse laten? Hier nu roepen om een audit gaat de herstructurering ook absoluut niet meer tegenhouden. De beslissing is genomen, wij nemen onze verantwoordelijkheid."

Volgens Homans zijn er geen wachtlijsten voor inburgeringstrajecten en ze werd hierin gesteund door de plenaire zitting van het Vlaams Parlement dat de motie van SP.A en Groen wegstemde.