Nicolas Maeterlinck

Twee klachten tegen professor Wim Distelmans geseponeerd

Twee klachten die ingediend waren tegen professor Wim Distelmans zijn geseponeerd door het parket van Brussel. Dat schrijft De Standaard en wordt bevestigd aan onze redactie. De families van twee patiënten vonden dat er sprake was van ongeoorloofde euthanasie, maar het parket volgde die klachten niet.

In de twee dossiers hadden de families van de patiënten klacht ingediend omdat ze niet op de hoogte gesteld waren van de euthanasievraag. "Maar dat gebeurde op uitdrukkelijke vraag van de patiënt. Professor Distelmans heeft dus zowel ethisch als juridisch zijn beroepsgeheim gerespecteerd", laat zijn advocaat Thierry Vansweevelt weten. "In één van de dossiers was de zoon bovendien wel op de hoogte."

Ook de onafhankelijkheid van de tweede arts werd in vraag gesteld, omdat die af en toe werkte in hetzelfde centrum. Maar ook in dat aspect volgde het parket niet. 

Het parket oordeelde nu dat er geen schending van de euthanasiewet werd aangetoond. De zaak werd geseponeerd. In een van de dossiers trok de familie wel nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Belgische staat, en dus tegen de euthanasiewetgeving.