Vlaamse zusters, paters en broeders verdwijnen in sneltempo

De religieuze ordes in Vlaanderen dunnen uit, en de gemiddelde leeftijd van zusters, paters en broeders wordt steeds hoger. Tot die -wellicht weinig verrassende- conclusie komt Kerk en Leven. In 2017 waren er in Vlaanderen 6197 religieuzen. Vijftien jaar geleden waren dat er nog meer dan het dubbele. 

Het zit er dik in dat Vlaanderen dit jaar minder dan 1000 paters gaat tellen. En op korte termijn verdwijnt de helft van de zustergemeenschappen. Kerk en Leven trekt die conclusies op basis van de nieuwste cijfers over religieuze gemeenschappen in Vlaanderen.

6197 Vlamingen waren in 2017 pater, broeder of zuster. De vrouwen zijn ruim in de meerderheid, zij maken twee derde uit van alle religieuzen. Een groot verschil met 15 jaar geleden: in 2002 waren er nog 14.000 Vlaamse religieuzen. 

Weinig nieuw bloed

De kloosters en abdijen worden ook grijs. Tachtig procent van alle Vlaamse religieuzen is ouder dan 75. Vijftien procent is zelfs ouder dan 90. En veel nieuwe mensen komen er niet bij. Vlaanderen telde vorig jaar maar 3 novicen, die hun eerste stappen zetten in een religieuze orde, en 5 mensen die met een tijdelijke gelofte al een stap verder hebben gezet. 

Bij de vrouwen vormen de zusters van Vorselaar de grootste groep, met 314 leden. Ook de zusters van het Geloof Tielt en en de zusters van Liefde Jezus en Maria staan nog "sterk" met meer dan 150 leden. 

De grootste mannenorde in Vlaanderen is die van de scheutisten. Zij zijn nog met 174. Dat zijn hoofdzakelijk teruggekeerde bejaarde missionarissen. De norbertijnen (159 leden) en de salesianen (118) staan ook in de top drie bij de mannen.

Meest gelezen