Video player inladen ...

Cipiers starten met 32-urenstaking in gevangenissen

In de gevangenissen zijn de cipiers begonnen aan een 32-urenstaking. Tot zaterdagmorgen leggen de cipiers het werk neer. Ze voeren actie tegen het personeelstekort. 

De vakbonden zijn duidelijk: er moet iets veranderen. De reden voor de staking? Het personeelstekort in de gevangenissen. "Minister Geens komt zijn engagement niet na", klinkt het bij Robby De Kaey van ACOD. "7.075 personeelsleden voltijds in de bewaking, nu wil hij er nog maar 6.825 aanwerven. Dat kan niet, dat is woordbreuk. Dat personeelstekort leidt tot onderbezetting, veiligheidsproblemen, een hoge werkdruk..."

Maar er zijn ook gevolgen voor de gedetineerden: in de gevangenis van Brugge slapen een tiental gevangenen op een matras op de grond. Er zijn wel cellen vrij, maar er is geen personeel genoeg. 

"Er zijn al meer dan 500 aanwervingen geweest en deze trein stopt niet", klinkt het op het kabinet-Geens. Volgens de minister is er sprake van "een continue investering in het personeel van het gevangeniswezen".

"In wezen komt deze oefening neer op de vrijstelling van het gevangeniswezen van de besparingen op overheidspersoneel in de periode vanaf medio 2016 tot en met 2019."

"Ik verwacht geen grote opkomst, ik verwacht een massale opkomst"

De Kaey verwacht een grote opkomst: "In alle gevangenissen is het personeelstekort voelbaar. Er staan in totaal nog 537.000 dagen verlofdagen open. Als mensen daar het werk niet voor willen neerleggen, moeten we de vraag stellen waarvoor dan nog wel."

Dat beaamt zijn collega bij ACV Filip Duval. "Ik verwacht geen grote opkomst, ik verwacht een massale opkomst. We zitten in een vicieuze cirkel."

Deze week was er nog overleg tussen de bonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij kwam met het voorstel om te bekijken of de gevangenissen een beroep kunnen doen "op personeelsleden van de Civiele Bescherming die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen". De vakbonden reageerden verrast, maar wezen het voorstel niet bij voorbaat af. Ze zullen het aan hun achterban voorleggen.