1 op de 4 Franstalige onderwijzers in Brussels basisonderwijs kent onvoldoende Nederlands

Kinderen in de Franstalige basisscholen in Brussel leren verplicht Nederlands vanaf het derde leerjaar. Maar de kwaliteit van die lessen laat te wensen over: meer dan een vierde van de onderwijzers is niet of onvoldoende opgeleid om de taal te onderwijzen.

De media RTBF en Bruzz signaleerden het probleem: er is een groot tekort aan onderwijzers die in staat zijn Nederlands te geven in de basisscholen in Brussel. Navraag bij het kabinet van de bevoegde minister, Marie-Martine Schyns (CDH), leert dat dat inderdaad zo is: 26,75 % van de Brusselse onderwijzers geven lessen Nederlands zonder dat ze die taal eigenlijk voldoende beheersen.

De lessen Nederlands in de Franstalige scholen worden normaal op twee manieren ingevuld: ofwel door speciale taalleerkrachten met een bachelor-opleiding die van de ene naar de andere school gaan om Nederlands te geven. Ofwel door de onderwijzers zelf die een extra brevet hebben gehaald om lessen Nederlands te geven.

Algemeen lerarentekort

Aan beide types leraars is er een groot tekort. Net zoals er een groot tekort is aan leraars tout court. Dat tekort is er ook Vlaanderen en in Wallonië, door de vergrijzing, maar in Brussel is het probleem extra nijpend: door de bevolkings­explosie barsten veel scholen uit hun voegen en smeekt men er om onderwijzend personeel.

"Het tekort is zo groot dat we steeds vaker onderwijzers en leerkrachten rekruteren in Wallonië", zegt Fabrice Cumps, schepen van Franstalig onderwijs in Anderlecht. "Heel wat van de onderwijzers in Anderlecht komen uit Henegouwen." En dat terwijl lessen Nederlands in Wallonië geen verplicht vak zijn. In het slechtste geval heb je dus een onderwijzer voor de klas die zelf nooit Nederlands heeft gehad.

Premies voor talenkennis

Het is niet duidelijk hoe het probleem precies evolueert. "Het algehele lerarentekort was vijf, zes jaar geleden nijpender dan nu", zegt Fabrice Cumps. "Maar het specifieke probleem met onderwijzers of leerkrachten die lessen Nederlands kunnen geven, houdt aan in onze gemeente."

Anderlecht wil nu zijn onderwijzend personeel motiveren om Nederlands te leren met een premie van 160 euro bruto per maand. "Dat is eind vorig jaar goedgekeurd op de gemeenteraad. Het bedrag komt overeen met de premie die gemeenteambtenaren krijgen als ze tweetalig zijn", aldus Cumps. Ook Brussel Stad heeft al enkele jaren geleden een dergelijke premie ingevoerd.