Maxime Anciaux - All rights reserved

Europees project wil 500 vluchtelingen tewerkstellen in zorgsector

Het Euregionaal project 'In de Zorg - Uit de Zorgen' wil 500 vluchtingen begeleiden naar een duurzame job in de zorgsector. De provincie Limburg slaat daarvoor de handen in elkaar met Nederlands-Limburg en Duitsland.  

Initiatiefnemer Dirk Van Laethem van Familiehulp, was erg getroffen door de vele berichten in de media over vluchtelingen en hun problemen. Omdat Familiehulp een maatschappelijk gerichte organisatie is, wilden ze iets voor deze mensen doen. Gezien er veel nood is aan werkkrachten in de zorg, zou  een combinatie met vluchtelingen een oplossing kunnen zijn.

Woensdag werd het project voorgesteld in Hasselt. In het project werken acht Belgische, Nederlandse en Duitse organisaties ( waaronder zorg-, vluchtelingen- en vakorganisaties) samen aan de instroom van vluchtelingen als arbeidskrachten in de zorgsector. Naast de provincie Limburg stappen ook het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, het Internationaal Comité, Familiehulp en het ACV mee in het project. Een belangrijk aspect is de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de verschillende partners.

 

Nederlands spreken en diploma op zak hebben is belangrijk

"Een job vormt vaak een eerste cruciale stap in het integratieproces van vluchtelingen en versterkt de positieve perceptie van deze mensen", zegt Dirk Van Laethem, projectmanager bij Familiehulp. Een job in de zorg vinden als vluchteling, is echter niet evident. Volgens het traject van 'In de Zorg - Uit de Zorgen' moeten de vluchtelingen goed Nederlands kunnen spreken en een diploma op zak hebben. Dat kunnen ze realiseren door bijvoorbeeld eerst als huishoudhulp bij Familiehulp te werken, om vervolgens met voldoende taalkennnis een verdere opleiding in de zorg aan te vatten. Zo kunnen de vluchtelingen via stages op een laagdrempelige manier doorgroeien naar een duurzame job.


Minder zorgen voor migranten en meer migranten in de zorg, is gunstig voor de samenleving

Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werk

Marianne Thyssen (CD&V), Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, benadrukt dat we moeten investeren in de vaardigheden van vluchtelingen. "Het is noodzakelijk om vluchtelingen zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te integreren, zodat ze ook in de samenleving opgenomen worden", aldus Thyssen. "Dat is gunstig voor zowel de vluchtelingen als onze samenleving: minder zorgen voor migranten met meer migranten in de zorg."

'In de zorg - Uit de zorgen' heeft een projectbudget van bijna 2,2 miljoen euro, waarvan de helft wordt gesubsidieerd door Interreg Euregio Maas-Rijn, een samenwerkingsverband tussen de regio Aken, de provincie Luik, de Duitstalige Gemeenschap, Belgisch Limburg, en Nederlands Zuid- en Midden-Limburg.