Liesbeth Homans wil gemeenten inschakelen tegen discriminatie op huurmarkt

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil de lokale besturen inschakelen om het makkelijker te maken een klacht wegens discriminatie op de huurmarkt in te dienen. Dat heeft ze in het parlement geantwoord op vragen van Michèle Hostekint (SP.A), Jelle Engelbosch (N-VA), Katrien Partyka (CD&V) en An Moerenhout (Groen). Homans herhaalde dat ze geen heil ziet in praktijktesten.

Vorige week bleek uit een onderzoek van het Steunpunt Wonen dat de sector van de private huurmarkt zelf een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd tegen discriminatie, maar dat zelfregulering alleen niet voldoende is. Dat komt volgens de onderzoekers in de eerste plaats door de "geringe organisatiegraad" op de private huurmarkt. Daardoor blijft samenwerking met externen nodig.     

In de nasleep van het onderzoek werd opnieuw geijverd voor praktijktesten door de overheid, maar die boot houdt Homans af. "Het is nog altijd aan de verhuurder zelf om te kiezen aan wie hij verhuurt", zei ze in het parlement. "Het is dan ook logisch dat hij daarbij rekening houdt met beschikbaar inkomen, want hij wil de garantie dat elke maand de huur wordt betaald." 

Homans is wel bereid de drempel te verlagen om een klacht in te dienen wegens discriminatie. Ze stelt voor om die klacht te laten indienen bij de gemeentelijke woondiensten of de woonwinkels. "Ik denk dat dat een goede manier is, omdat het drempelverlagend werkt", zegt ze. "Ik snap dat de drempel van een rechtbank soms te hoog ligt, zelfs naar Unia stappen is niet evident voor iedereen."     

Michèle Hostekint en An Moerenhout vinden het een interessante piste. "Hoewel we blijven pleiten voor praktijktesten, staan we met Groen ook wel positief tegenover het idee om lokale besturen meer te betrekken", zegt Moerenhout.