Video player inladen ...

Nederlandse regering wil "zo snel mogelijk" de gaswinning in Groningen verminderen

De regering in Den Haag verbindt er zich toe om op termijn de gaswinning tot 12 miljard kubieke meter per jaar te verminderen. Dat moet de aardbevingen en schade aan woningen in de provincie Groningen beperken.

AP 2018

Was de winning van aardgas ooit een "gouden ei" voor Nederland, dan is dat de laatste jaren fel verminderd. Steeds meer zijn er lichte aardbevingen in de noordelijke provincie Groningen waar de gasbel zich bevindt en die zijn het gevolg van de weggenomen druk in de ondergrond.

Onlangs had het Staatstoezicht op de Mijnen de regering-Rutte voorgesteld om de gaswinning zo snel mogelijk te verminderen tot 12 miljard kubieke meter per jaar. Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) belooft nu om dat advies te volgen, maar dat zal toch tijd vergen.

Volgens de minister gaat het jaren duren vooraleer Nederland voorbereid is op andere energievormen. In maart zou de regering een plan voorstellen om de gaswinning nog in deze ambtsperiode en de volgende in te perken.

De Nederlandse omroep NOS meldt dat op korte tijd wel vijf gaswinningslocaties gesloten zouden worden. Bij een andere locatie zou de productie minder schommelen.

Vorig jaar zou Nederland meer dan 21 miljard kubieke meter aardgas uit de grond gehaald hebben. Dat terugbrengen tot 12 miljard kubieke meter zal dus niet eenvoudig zijn.