Video player inladen ...

Personeel van jeugdinstelling De Kempen in Mol legt het werk neer

Het personeel van gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol houdt een 24 urenstaking. Vorige week was er ook al een prikactie. In de jeugdinstelling verblijven ongeveer 120 jongeren die geplaatst werden na een misdrijf of vanwege een moeilijke thuissituatie. De opvoeders protesteren tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel.

Het personeel heeft het over "structurele problemen", zoals een personeelstekort, wachtlijsten, een gebrek aan opvolging voor jongeren die meerderjarig worden, het uitblijven van een samenwerkingsakkoord met (kinder)psychiatrische voorzieningen en een onvoldoende voorbereide omvorming tot een gemengde campus.

In november vorig jaar werd door de overheid beslist om ook meisjes onder te brengen in de gemeenschapsinstelling. Die beslissing viel moeilijk bij het personeel omdat hun begeleiding een andere aanpak vraagt. "Het personeel heeft het gevoel dat dit de verandering te veel is", zegt Theo Celen van de socialistische vakbond. "We hebben ook niet de tijd of de middelen gekregen om dat goed voor te bereiden."

"De laatste maanden zijn er een enorm aantal mensen ziek gevallen, meestal langdurig, en die raken dan niet tijdig vervangen. Waardoor andere collega’s heel lange diensten moeten overnemen en op hun beurt ziek vallen. Dit is niet goed voor het personeel maar zeker ook niet voor de jongeren die hier geplaatst zijn", aldus Celen.

"Vragen zijn al lang gekend"

Vorige week ging het om een werkonderbreking van enkele uren, maar omdat het overleg de voorbije weken volgens het personeel niets heeft opgeleverd, is gisteren op een personeelsvergadering beslist om het werk voor 24 uur neer te leggen. De Vlaamse dienst Jongerenwelzijn heeft vervangend personeel naar Mol gestuurd. 

De vakbonden manifesteren vaonchtend ook aan de ingang van de instelling. Volgens vakbondsafgevaardigde Celen is er tot nog toe weinig rekening gehouden met hun klachten. "Het is niet eens de term "onderhandeling" waardig. We zijn dinsdag ontvangen door de administratie Jongerenwelzijn, waar men akte heeft genomen van de vragen die we gesteld hebben. Maar die vragen zijn al zeer lang gekend en nu gaat men dat blijkbaar eens bekijken. Van de minister (minister van Welzijn Jo Vandeurzen, red.) hebben we op geen enkele manier een reactie gekregen."

"We hebben volgende week dinsdag een nieuwe afspraak met de administratie. Dat zal toch op een iets ernstigere manier moeten gebeuren dan eergisteren, want toen zijn we met een zeer ontgoocheld gevoel teruggekeerd naar Mol."

De Kempen telt momenteel 254 voltijdse werkkrachten in diverse functies, voor de begeleiding van 123 jongeren die er geplaatst zijn vanwege een delict, een moeilijke thuissituatie of ernstige gedrags- en emotionele problemen.

Van de minister hebben we op geen enkele manier een reactie gekregen.

Theo Celen (ACOD)