Video player inladen ...

SP.A wil meer welvaart via investeringen, besparingen waar het kan en meer mensen die belastingen betalen

De Vlaamse socialisten willen tegen 2030 30 procent van het bruto binnenlands product (bbp) investeren in meer gelijkheid, meer veiligheid en meer sociale bescherming. Dat kan volgens hen via meer gerichte investeringen, besparingen bij delen van het overheidsapparaat, meer economische groei en door de belastingen anders te innen. De SP.A licht haar keuzes toe in haar toekomstbegroting.   

Door de robotisering en de digitalisering is er volgens de SP.A dringend nood aan een nieuwe sociale bescherming. Denk maar aan fietskoeriers slecht verzekerd zijn bij ongevallen. De welvaart hangt volgens de socialisten niet alleen af van winsten die aandeelhouders opstrijken, maar ook van de mate waarin mensen, bedrijven en infrastructuur klaar voor de toekomst zijn. 

Daarom kiest de SP.A ervoor om tegen 2030 tot 30 procent van het bbp te gebruiken om nieuwe bescherming, nieuwe gelijkheid en nieuwe investeringen mogelijk te maken. Concreet betekent dat 8,8 miljard euro extra voor:

 • het optrekken van de minimumpensioen tot 1.500 euro,
 • extra geld voor gezondsheidszorg en psychische zorg,
 • gratis dokterbezoek voor kinderen  jonger dan 18,
 • gegarandeerde kinderopvang voor elk kind,
 • wegwerken van wachtlijsten in de zorg,
 • 4.000 extra politieagenten en investeren in inlichtingendiensten,
 • meer geld voor onderwijs en universiteiten.  

Hoe betaal je dat?

Wie meer uitgeeft, heeft ook extra geld nodig. De hogere minimumpensioenen wil de SP.A compenseren door de pensioenen van meer dan 3.000 bruto af te toppen via een hogere solidariteitspremie. Voor de allerhoogste pensioenen (meer dan 5.000 bruto) wil de partij een volledige plafonnering.

De andere extra investeringen moeten door besparingen worden gecompenseerd. Het overtollige overheidsapparaat moet worden afgeslankt: computers moeten het van de mensen overnemen waar het kan, en mensen moeten meer worden ingezet in de zorg, in het onderwijs, bij het openbaar vervoer en bij de orde- en veiligheidsdiensten. 

Hoe trek je de economie aan?

Extra investeringen verdien je ook terug via een grotere economische groei. Die is te laag in ons land, vindt de SP.A. Maar ze kan worden gestimuleerd:

 • door te investeren in nieuwe winstgevende producten,
 • door in te zetten op basisbanen van waaruit mensen kunnen doorstromen,
 • via meer opleiding (focus op 55-plussers, laaggeschoolden, mensen met een handicap en mensen met een migratie-achtergrond),
 • met een beter wegennet en spoorwegnet,
 • met een eenvoudige adlministratie voor startende bedrijven,
 • met een eenvoudiger belastingsysteem,
 • door de loonkost gericht te verlagen voor mensen die minder kansen op de arbeidsmarkt hebben.

Niet méér belastingen, maar wel meer ménsen die belastingen betalen

De SP.A wil het huidige belastingsysteem op de schop en vervangen door een eenvoudiger systeem dat de groei stimuleert.  Daarbij schuift ze drie basisprincipes naar voor.

 • Alle inkomsten moeten progressief worden belast. Hoe groter de inkomsten , hoe hoger de belastingen. Het maakt niet uit of die inkomsten uit werk of uit vermogen komen: één euro is één euro.
 • Eenvoud is belangrijk.  Een heleboel aftrekposten wil de SP.A vervangen door rechtstreekse prijsverlagingen (vb. door de kinderopvang goedkoper te maken).
 • Meer mensen laten bijdragen. Nu betalen veel mensen gemiddeld te veel belastingen omdat een kleine groep te weinig betaalt. De SP.A maakt zich sterk dat een vereenvoudiging van het systeem zal leiden tot een verbreding van de belastbare basis.