lev dolgachov

Belgische pensioenfondsen realiseerden vorig jaar een rendement van 6 procent

De Belgische pensioenfondsen hebben in 2017, berekend op een representatief staal, een gemiddeld rendement behaald van 6 procent. Het gaat om het hoogste cijfer sinds 2014. 

Het reële rendement, dus rekening houdend met de inflatie, bedroeg vorig jaar 3,87 procent. Dat blijkt uit cijfers die koepelvereniging Pensioplus voorstelde. De pensioenfondsen profiteerden in 2017 van de sterke economische groei en het soepele beleid van de centrale banken. Dit resulteerde in een stijging van de aandelenbeurzen en een lage rente.

Als u 100 euro in een pensioenfonds hebt gestopt in 1985 dan heeft u nu 900 euro op uw boekje staan.

Philip Neyt, Pensioplus

Voor 2018 is er meer onzekerheid, gaf Philip Neyt (zie video) van Pensioplus toe. De centrale banken zijn begonnen hun monetair beleid te verstrakken, wat de rente de hoogte kan in jagen. "Doordat pensioenfondsen voor 43 procent beleggen in obligaties, kan een eventuele rentestijging een negatieve impact hebben op de toekomstige rendementen."

De overheidsobligaties zijn wel al flink afgebouwd, ten voordele van bedrijfsobligaties. "We gaan voor een maximale spreiding van de activa maar vragen ons wel af wat we gaan krijgen op lange termijn, met de afbouw van het ECB-programma", zegt Neyt. Al is er geen reden tot paniek. Op lange termijn (25-30 jaar) schommelt het reële rendement van de Belgische pensioenfondsen rond 4,4 procent.

Uit stresstesten blijkt ook dat de Belgische pensioenfondsen zelfs in het meest negatieve scenario nog 111 procent van hun pensioenverplichtingen kunnen nakomen. Bovendien voorziet de sociale wetgeving dat, in geval van tekorten, de werkgever moet bijpassen. "Het aanvullend pensioen kan niet 'gekort' worden zoals in Nederland", sust Neyt.

Meer informatie over de pensioenfondsen krijgt u morgen om 12.30 uur in het programma "de Markt" op één.

Video player inladen ...