Herbestemming in Oostende: van katholiek naar orthodox

Het is nog nooit eerder gebeurd bij de herbestemmingen in Vlaanderen: een katholiek kerkgebouw wordt als orthodoxe kerk ingezegend. Dat gebeurt in Oostende, waar een kleine orthodoxe gemeenschap langzaamaan is gegroeid en nood had aan een eigen kerk. 

Herbestemmingen van kerken zijn in. Om niet te zeggen noodzakelijk. De ontkerkelijking en secularisering in onze contreien is al decennialang aan de gang. Gevolg: minder priesters, minder gelovigen, minder volk in de eucharistie, lege kerken. En die kerken krijgen dan al eens een andere functie. Van eetgelegenheden tot fitnesszalen, culturele plekken én zelfs hotels. 

In Oostende is er nu eens een ander verhaal. Een gewezen rooms-katholieke kerk krijgt ook daar een nieuwe invulling. Maar er komt gewoon een andere geloofsbeleving binnen: de voormalige Sint-Godelievekerk (vlakbij de begraafplaats in Mariakerke) wordt ingericht als orthodoxe kerk.

Zaterdag 3 februari is dé grote dag: dan wordt de kerk ingewijd. In aanwezigheid van Metropoliet Athenagoras (dé hoogste vertegenwoordiger van de orthodoxe kerk in ons land) én met twee buitenlandse bisschoppen met naam en faam erbij. Ook Monseigneur Lode Aerts, de (rooms-katholieke) bisschop van Brugge, zal erbij zijn.

Het is eens geen kerk die sluit, wel integendeel, er komt er zelfs één bij

diaken vader Barnabas

"Het toont aan hoe oecumenisch alles is gebeurd", zegt aartspriester Bernard Peckstadt, broer van de Metropoliet. "We hebben zéér goeie contacten met de katholieke kerk, er is een goede verstandhouding, dit is een voorbeeld van hoe verschillende geloofsovertuigingen kunnen samenwerken."

Dat zegt ook diaken vader Barnabas, die bij het hele proces was betrokken: "Alles is met veel respect gebeurd, we hebben niets willen wegwerken, je moet je gewoon voorstellen dat je nu een kerk hebt met fresco's in. En een iconostase (een wand samengesteld uit iconen) natuurlijk ook. Er komt trouwens ook een fresco van de Heilige Godelieve, als respect voor wat het gebouw vroeger was."

En ja, het is eens wat anders: "Het is eens geen kerk die sluit, wel integendeel, er komt een kerk bij. En een dergelijke herbestemming gebeurt nu voor het eerst in Vlaanderen." Vanaf wanneer spreken we trouwens van een orthodoxe kerk? Als de relikwieën van de beschermheiligen Kyrillos en Methodios zijn geplaatst én gezegend.

Het kerkgebouw is in erfpacht overgeheveld en wordt dus gehuurd. Door de orthodoxe parochie in Oostende, met een hele diversiteit aan gelovigen: vooral Vlamingen, maar ook  Grieken, Russen, Oekraïners, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Polen ... "Maar de voertaal zal het Nederlands zijn", weet diaken vader Barnabas, een van de zowat 150.000 orthodoxe gelovigen in ons land.

Meest gelezen