Video player inladen ...

Hoop voor werknemers van het Agentschap Inburgering?

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) zegt in "De afspraak op vrijdag" dat er indien nodig tijdelijk extra middelen komen voor het Agentschap Inburgering en Integratie.

Het Agentschap Inburgering en Integratie helpt nieuwkomers om hun weg te vinden in onze maatschappij. Ruim een week geleden, hebben zowat 250 personeelsleden van het agentschap actie gevoerd in de buurt van het kabinet van minister Homans. Ze protesteerden tegen het collectieve ontslag van 171 mensen.

In het programma "De afspraak op vrijdag" geeft de minister toe dat een herstructurering nooit leuk is. "Maar als er geen wachtlijsten zijn en geen problemen met het aanbod, heeft het geen zin die mensen aan boord te houden", zegt ze.

Homans laat wel een opening: "Als we merken dat de piek net iets groter is dan we voorspeld hadden, dan we gaan opnieuw tijdelijk middelen in het agenschap steken."