Mottard stapt op als voorzitter raad van bestuur bij Publifin

De PS'er Paul-Emile Mottard stapt op als voorzitter van de raad van bestuur bij de Waalse intercommunale Publifin. Hij was in opspraak gekomen omdat hij eigenhandig een verslag van de raad van bestuur van Publifiun aan de Waalse regering had aangepast. Daarbij ging het over een uitzondering op de plafonnering van de vergoedingen voor de kaderleden bij Nethys, een van de commerciële armen van Publifin.  

Vanmoregen hadden zowel de MR, CDH als Ecolo gevraagd om het ontslag van Mottard. Hij had een verslag van de raad van bestuur van Publifin aan de Waalse regering aangepast, waardoor het leek dat Publifin aandrong op een uitzondering op de plafonnering van de vergoedingen bij Nethys. 

Voor Fabian Culot, voor MR vicevoorzitter in de raad van bestuur van Publifin, was dat onaanvaardbaar. Bovendien had Culot aangedrongen op de aanstalling van een crisismanager bij Publifin.

Waals minister van Lokale Besturen Valéry De Bue (MR) heeft vanmiddag toegezegd dat ze een speciale gezant naar Pubifin stuurt. Die zal erop moeten toezien dat de regeringsbeslissingen overt Publifin ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.