Opmerkelijk: N-VA vindt pensioenvoorstel van SP.A "een goed idee"

De N-VA steunt het idee van SP.A-voorzitter John Crombez om de hoogste pensioenen te bevriezen en met de opbrengst de laagste pensioenen op te trekken. Kamerlid en pensioenspecialist Jan Spooren (N-VA) zegt dat zijn partij er al langer voor pleit een bijdrage te vragen van de hoogste pensioenen om het stelsel rechtvaardiger te maken. Hij waarschuwt wel dat het SP.A-voorstel niet dé oplossing voor de stijgende vergrijzingskost is.

SP.A-voorzitter John Crombez stelde gisteren voor de groei van de hoogste pensioenen te vertragen of zelfs te stoppen door bij elke indexering de solidariteitsbijdrage met 1 à 2 procent te verhogen. Concreet gaat het om mensen met een pensioen boven de 3.000 euro bruto: ongeveer 110.000 mensen. Tegelijkertijd wil Crombez elk jaar het minimumpensioen een beetje optrekken, tot het op 1.500 euro komt.

"Een goed idee", reageert Kamerlid Jan Spooren. "We pleiten er al langer voor de verschillen tussen de pensioenstelsels van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen weg te werken en een bijdrage te vragen van de hoogste pensioenen om het stelsel rechtvaardiger te maken." Toch wel opmerkelijk, want doorgaans schiet de N-VA met scherp op de sociaal-economische voorstellen van de socialisten.

Volgens Spooren is het evident dat het indexeren van brutopensioenen van meer dan 3.000 euro weegt op het pensioenstelsel. "Bovendien is het moeilijk uit te leggen dat die hoogste pensioenen elk jaar netto een stuk meer stijgen, dan de veel lagere pensioenen van ongeveer 1.200 euro, van mensen die hiervoor een hele carrière hebben gewerkt."

Hij wijst er ook op dat die hoogste pensioenen vandaag genieten van een belastingvermindering: iemand houdt meer over van een brutopensioen van 3.500 euro dan van een brutoloon van dezelfde grootte.     

Spooren vindt wel dat de budgettaire opbrengst van de maatregel moet worden onderzocht. Volgens Crombez zou de bevriezing zowat 780 miljoen per jaar opleveren.