© Image Source, all rights reserved.

Heeft stress invloed op je relatie en seksualiteit? De VUB zoekt het uit

Welke rol spelen stress en burn-out in de kwaliteit van onze relaties en onze beleving van seksualiteit? Dat is wat de VUB onderzoekt in een nieuwe studie. Relationele en seksuele problemen zijn onderbelicht en blijven moeilijk bespreekbaar voor mensen met stressproblemen. "Ze zien hulpverleners, maar het is ofwel het ene, ofwel het andere dat wordt besproken. Niet de twee samen", zegt onderzoeker Bert Van Puyenbroeck.

Recent onderzoek in Nederland bij 17.000 mensen tussen 18 en 80 jaar wees uit dat de seksuele activiteit bij koppels boven de 25 jaar teruggelopen is naar 2 tot 3 keer per maand. Er zijn veel aanwijzingen dat stress daar een rol in speelt, maar veel wetenschappelijk onderzoek over de link tussen stress, relaties en seksualiteit is er nog niet, zegt klinisch seksuoloog Bert Van Puyenbroeck aan VRT Nws. Hij leidt het onderzoek samen met professor gezondheidspsychologie Elke Van Hoof.

"Ik zie in mijn praktijk ook veel koppels met relatieproblemen, die zich vragen stellen over wat er misloopt of misgelopen is. Stress en burn-out blijven daarin wat onderbelicht. En dat terwijl zoiets ook een impact heeft op je relatie, op je gezin. Veel mensen die met stressproblemen kampen, nemen bijvoorbeeld antidepressiva, waarvan geweten is dat ze een echte libidokiller zijn."

Van Puyenbroeck merkt dat relatie- en seksualiteitsproblemen moeilijk bespreekbaar zijn voor mensen met stressproblemen. "Ze gaan naar hulpverleners, maar het is ofwel het ene, ofwel het andere dat wordt besproken. Niet de twee samen."

"Debat aanzwengelen"

Het onderzoek polst naar de beleving van stressproblemen en burn-out enerzijds, en de problemen op relationeel en seksueel vlak anderzijds. Hoe ervaren mensen dat zelf, hoe ervaren hun partners dat? Daarnaast is ook hoogsensitiviteit een thema. "Tot nu werd dat vooral geïsoleerd onderzocht, we wilden het deze keer inbedden in een groter onderzoek", zegt Van Puenbroeck. "Welke rol speelt dat in hoe mensen die problemen ervaren?"

We formuleren de vragen bewust ruim, zegt Van Puyenbroeck. Het gaat over veel meer dan alleen seksualiteit. Het is ook niet de bedoeling om een oorzakelijk verband aan te tonen. "We zoeken naar correlatie, en niet of en hoe het ene automatisch naar het andere leidt."

De resultaten worden in september van dit jaar verwacht. "Die kunnen ons iets leren over welke aspecten van stress en burn-out van betekenis kunnen zijn op de kwaliteit van persoonlijke relaties", luidt het. "Afhankelijk van de resultaten kunnen we bekijken welk onderzoek meer aandacht verdient. En bovendien willen we ook het maatschappelijk debat aanzwengelen over welke aspecten meer aandacht verdienen in preventie en behandeling."

Deelnemen?

Het onderzoek loopt tot en met 30 april 2018. Iedereen kan deelnemen via http://www.vub.ac.be/onderzoek/projecten/stress-en-seksualiteit.

Meest gelezen