Video player inladen ...

UZ Brussel start als eerste ziekenhuis met registratie palliatieve sedatie

Het UZ Brussel is als eerste ziekenhuis ter wereld gestart met de registratie van palliatieve sedatie. Met palliatieve sedatie wordt het lijden op het einde van het leven verminderd door pijnbestrijding, maar het is geen actieve levensbeëindiging zoals bij euthanasie. 

Met de registratie wil het UZ Brussel duidelijkheid scheppen over de flinterdunne grens tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Vandaag is in België enkel euthanasie wettelijk omkaderd. Toch komt palliatieve sedatie, het kunstmatig in coma brengen van een terminaal zieke patiënt, minstens vier keer meer voor dan euthanasie.  

Wat is het verschil

"Palliatieve sedatie doet men om mensen kunstmatig in coma te brengen, en de patiënt blijft in coma tot de patiënt spontaan sterft van zijn ziekte", zegt Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB. "Dat kan gebeuren op vraag van de patiënt, maar het kan ook gebeuren zonder de vraag van de patiënt".

"Euthanasie is de opzettelijke levensbeëindiging van de patiënt, en het kan enkel op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf", legt Distelmans uit.

Grijze zone

"Er bestaat een grijze zone waar we geen zicht op hebben. In heel wat ziekenhuizen wordt bij een vraag naar euthanasie, palliatieve sedatie in de plaats opgedrongen. Dat betekent dat de arts, de palliatieve sedatie uitvoert, dat vaak niet doet op een zorgvuldige manier, vaak niet in overleg met de patiënt, en vaak ook niet nadat de familie wordt geïnformeerd.  De familie blijft achteraf gefrustreerd achter. Wanneer er een klacht komt is er ook geen rechtszekerheid voor de arts", stelt Distelmans.

Waarom registreren?

"Door het feit dat we het nu registreren gaan we duidelijk begrijpen waarom, en in welke omstandigheden palliatieve sedatie, of een andere beslissing bij het levenseinde wordt uitgevoerd. Artsen gaan ook euthansie veel zorgvuldiger uitvoeren, omdat ze precies weten waar ze zich aan moeten houden".

"We hopen dat bij de registratie van palliatieve sedatie, artsen dezelfde reflex gaan hebben, en het ook zorvuldiger zullen doen, indien mogelijk meer gaan overleggen met de patiënt, en ook meer de familie gaan informeren", zegt Distelmans.

Andere ziekenhuizen doen het niet

"Het UZ Brussel startte ruim een jaar geleden een pilootproject waarbij palliatieve sedatie geregistreerd wordt. Het registratiedocument is intussen geoptimaliseerd en klaar voor andere ziekenhuizen".

"We hopen ook dat er politiek wat in beweging komt in de richting van een wetsvoorstel", besluit Distelmans.