Charles Michel: "Zekere trots en diep respect voor burgers die migranten opvangen"

Premier Charles Michel (MR) heeft een "diep respect" voor de families die transmigranten opvangen. Dat zegt hij in de krant Le Soir. Tegelijk heeft hij een duidelijke boodschap voor die transmigranten: "Vraag asiel aan". 

Het fenomeen van de transmigranten beheerst al een hele tijd het debat. Die migranten - onder hen heel wat Soedanezen - willen naar het Verenigd Koninkrijk en passeren via ons land. Ze vragen geen asiel aan in België, dus verblijven ze hier illegaal en worden ze niet opgevangen door de autoriteiten. 

Tientallen Belgische families nemen die opvang intussen vrijwillig voor hun rekening en herbergen de migranten die in en rond het Brusselse Maximiliaanpark verblijven. Volgens sommigen creëren de families zo mee een aanzuigeffect voor de mensensmokkelaars. Charles Michel van zijn kant voelt een "diep respect".

"Misschien heb ik zelfs een vorm van fierheid om vast te stellen dat burgers massaal die reflex van generositeit hebben", klinkt het. "Trots op dat licht en op die warmte." Een gevoel die Michel ook heeft ten opzichte van zijn partijgenoot en oud-minister Hervé Jamar die afgelopen week te kennen gaf zich ook te ontfermen over de migranten. 

"Niet de boodschap geven dat iedereen naar hier kan komen"

Voor de transmigranten zelf heeft premier Charles Michel een duidelijke oproep. "Vraag asiel aan! Treed in het kader van de rechtsstaat. Het netwerk van Fedasil is in staat om iedereen onder te brengen."

Voor migranten van wie de asielprocedure uiteindelijk niets oplevert, moet de terugkeerpolitiek gelden. "Als we dat niet doen, geven we de boodschap aan de rest van de wereld dat iedereen naar België kan komen en hier vroeg of laat zal geregulariseerd worden", stelt Michel.

Al wijst de premier erop dat artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens moet worden gerespecteerd, waardoor mensen die het risico lopen op foltering niet mogen worden uitgewezen. 

Beke akkoord met Michel

CD&V-voorzitter Wouter Beke verklaart zich akkoord met Charles Michel over de kwestie. Beke erkent dat de families die de migranten opvangen "goede bedoelingen" hebben en wil dat zij de transmigranten overtuigen om in ons land asiel aan te vragen.