© BSIP / Reporters

CD&V wil tijdskrediet tot 18 jaar en tijdskrediet voor grootouders

CD&V heeft voorstellen klaar om het tijdskrediet in de privésector uit te diepen. Zo moet het mogelijk worden voor ouders om tijdskrediet op te nemen voor de zorg voor hun kind tot het 18 jaar is, in plaats van 8 jaar nu. En ook grootouders zouden gebruik moeten kunnen maken van tijdskrediet. "Niet iedereen neemt de volledige termijn op, er is dus nog ruimte", zegt Kamerlid Stefaan Vercamer.

Er bestaan verschillende verlofstelsels voor werknemers om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, om bijvoorbeeld te zorgen voor een kind of voor een ziek familielid. Er zijn de zogenoemde thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Ouderschapsverlof kan je opnemen tot je kind 12 jaar is, de limiet ligt op 4 maanden per kind. Daarnaast is er in de privésector ook tijdskrediet met motief: zorg voor je kind jonger dan 8 jaar, voor een ziek familielid of voor palliatieve zorgen, voor een totaal van 51 maanden. Het is dat tijdskrediet dat CD&V nu wil uitdiepen.

Kamerlid Stefaan Vercamer vroeg cijfers op over het aantal mensen dat tussen 1 september 2012 en 1 april 2017 de voorbije vijf jaar tijdskrediet met motief aanvroeg. Van de 73.587 mensen die dat deden, gebruikt 85 procent (62.258 mensen) dit om voor hun eigen kind te zorgen. "De meesten nemen tijdskrediet om voor hun kind te zorgen. Het is dus een dankbaar instrument om werk en gezin met mekaar te combineren", zegt Vercamer aan VRT Nws.

"Maar we zien wel dat niet iedereen het tijdskrediet volledig opneemt. Slechts 16 procent (11.594 mensen) doet dat, en dan nog quasi uitsluitend om voor zijn kind te zorgen", aldus Vercamer. "Gemiddeld blijven 21 maanden onderbenut. Er is dus nog ruimte om tijdskrediet te verruimen, bijvoorbeeld voor de zorg voor een kind, omdat daar de nood het grootst is."

"Er is nog ruimte om tijdskrediet extra te benutten"

Er zijn twee concrete voorstellen. "Een daarvan is het verhogen van de leeftijd van je kind. Nu kan je tijdskrediet met motief zorg voor een kind opnemen tot je kind 8 jaar is. Je zou dat kunnen optrekken tot bijvoorbeeld 18 jaar. Dan heb je een langere periode waarin je tijdskrediet kan opnemen om voor je kind te zorgen", zegt Vercamer. Hij heeft daarover al een wetsvoorstel ingediend, samen met CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.

Vercamer werkt daarnaast aan een voorstel dat tijdskrediet ook voor grootouders mogelijk moet maken. "Voor oudere werknemers vallen een aantal motieven weg omdat ze geen jonge kinderen meer hebben. Daarom willen we ook voor hen tijdskrediet met als motief zorg voor een kind mogelijk willen maken. Zo kunnen ze vrij nemen om te zorgen voor hun kleinkinderen. Enerzijds ondersteunen ze jonge gezinnen met kinderen, anderzijds kunnen ze zo ook het einde van hun loopbaan beter organiseren." Dat voorstel is nog niet ingediend.

We creëren geen extra tijdskrediet, benadrukt Vercamer. "Er is nog ruimte binnen de bestaande korf van 51 maanden om het tijdskrediet uit te diepen, zodat mensen het extra kunnen benutten."

Meest gelezen