Videospeler inladen...

584 asielzoekers wachten al meer dan vijf jaar op uitsluitsel, Francken wil duidelijkheid

In de asielcentra in ons land zitten op dit moment 584 asielzoekers die al meer dan vijf jaar wachten terwijl hun asielaanvraag wordt behandeld. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat een werkgroep oprichten om deze dossiers geval per geval te bekijken en hen zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.

"Toen ik een bezoek bracht aan een opvangcentrum kwam ik in gesprek met een alleenstaande moeder die asiel had aangevraagd", zegt Francken. "Ze vertelde dat ze al zeven jaar in het centrum woont. Zeven jaar!"

Francken noemt deze situatie "niet humaan" voor de vrouw in kwestie en noemt dergelijk lang verblijf in een opvangcentrum ook "onverantwoord naar de belastingbetaler toe".

Francken richt werkgroep op

Francken stuurt vandaag een instructie uit naar Fedasil en het hele opvangnetwerk. Er wordt een werkgroep opgericht die alle dossiers die al langer dan twee jaar aanslepen met spoed bekijkt. 

"Mensen die een vraag stellen aan de overheid dienen daar ook
op korte termijn een antwoord op te krijgen. Dat is humaan beleid voeren", aldus Francken in "De ochtend" op Radio 1.

"Er zijn ook wel redenen waarom dit zo lang geduurd heeft, anders zouden ze wel behandeld zijn. Het zijn vaak heel complexe dossiers."

De cijfers: sommige asielzoekers wachten al 17 jaar

Uit cijfers die Francken heeft opgevraagd blijkt dat 584 asielzoekers een dossier hebben dat al meer dan vijf jaar aansleept. Voor zeventien mensen duurt het zelfs al tien jaar, 50 mensen wachten al 14 jaar. Er zijn twee asielzoekers die zelfs al 17 jaar wachten.

Volgens Francken kost het 680.000 euro per maand om deze "langverblijvers" op te vangen. Per jaar zou het zelfs gaan om acht miljoen euro. "Dus het is uitermate belangrijk om in tijden van budgettaire krapte deze lijst op een structurele manier weg te werken."

Meest gelezen