Vorig jaar 11 bankovervallen, in 2006 nog 143: hoe komt dit?  

In 2017 waren er 11 bankovervallen in ons land. In 2006 waren dat er nog 143. Volgens bankenfederatie Febelfin zijn er twee belangrijke verklaringen. "Enerzijds worden bankkantoren steeds beter beveiligd, anderzijds is er gewoon veel minder cash geld in omloop."

Het voorbije decennium neemt het aantal gewapende bankovervallen serieus af. Terwijl er in de jaren '90 vaak meer dan 200 bankovervallen per jaar waren, is het aantal sinds 2006 sterk aan het dalen. Toen waren er 143 bankovervallen, in 2017 nog 11.

"Dat die cijfers zo zakken, is te danken aan de inspanningen van de banken om de veiligheid van klanten en medewerkers te verbeteren", aldus Isabelle Marchand van bankenfederatie Febelfin. Maar er is ook nog een andere verklaring. "De sector streeft er al langer naar om het gebruik van cash terug te dringen en elektronische verrichtingen te promoten. Doordat banken minder cash uitwisselen aan de loketten, vormen ze natuurlijk ook een minder aantrekkelijk doelwit voor overvallers."

Meest gelezen