ImageGlobe

Vlaanderen wil meer Waalse werkzoekenden aantrekken

In veel regio's in Vlaanderen is er een groot tekort aan werkkrachten terwijl er net over de taalgrens, in Wallonië, veel mensen werk zoeken. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en zijn Waalse collega Pierre-Yves Jeholet (MR) slaan de handen in elkaar om elk jaar 2.500 Waalse werkzoekenden aan een job te helpen in Vlaanderen.

Eind 2017 bedroeg het Vlaamse werkloosheidspercentage bijna 7%, tegenover bijna 14% in Wallonië. Zeker in de grensstreken, zoals in Zuidwest-Vlaanderen, is er een bijzonder grote krapte op de arbeidsmarkt. De arbeidsreserve is er nochtans, maar ze zit aan de overkant van de taalgrens, in Wallonië.

Samenwerking, campagnes en taalcursussen

Om meer Waalse werklozen aan werk te helpen in Vlaanderen, komt er een vernieuwde samenwerking tussen de VDAB en haar Waalse tegenhanger, de Forem. Beide instellingen zullen hun inspanningen inzake het screenen van werkzoekenden en van vacatures beter op mekaar afstellen.

Er komen ook extra opleidingen Nederlands. Als die voor een eventuele stage of tewerkstelling worden gevolgd, betaalt de Forem die. Als de taalcursus op de werkvloer wordt gevolgd, betaalt de VDAB. "We gaan Vlaamse werkgevers ook sensibiliseren om kennis van het Nederlands te bekijken als een competentie die je kunt verwerven eerder dan als een voorwaarde die al moet zijn vervuld bij aanwerving", zegt minister Muyters.

Ook de Waalse werkzoekenden zullen worden gesensibiliseerd over de mogelijkheden in Vlaanderen. Er komt een campagne aan beide kanten van de taalgrens, samen met meer jobbeurzen.

Nieuwe streefcijfers

Minister Muyters wil ook sterker inzetten op IBO's, Individuele BeroepsOpleidingen, dat is een vorm van werkplekleren. Een werkzoekende krijgt dan een deel van zijn opleiding, en dat kan ook een taalcursus zijn, al werkend. Hij ontvangt dan bovenop zijn uitkering een premie van de werkgever. Dit jaar zouden zo'n 350 Waalse werkzoekenden in een IBO moeten stappen, vanaf volgend jaar zouden het er 500 moeten zijn.

Alles samen zouden er elk jaar 2.500 bijkomende Waalse werkzoekenden aan de slag moeten in Vlaanderen. Nu ligt het streefdoel op 1.500 per jaar, een doel dat ook wordt gehaald, volgens minister Muyters. Hij voegt eraan toe: "De omstandigheden zijn nu anders, dat cijfer moet omhoog."

De trend keren?

Eind 2015 waren er ongeveer 50.000 Walen aan het werk in Vlaanderen. Tegenover ruim 68.000 in 2008. Het cijfer daalt dus? In die periode wel, zegt minister Muyters: "In 2008 is de crisis begonnen en die heeft geduurd tot ruim twee jaar geleden. Het is dus normaal dat het cijfer in de periode 2008-2015 daalde. Er waren toen minder openstaande vacatures en meer werkzoekenden en in tijden van crisis leid je eerst de Vlaamse werkzoekenden naar Vlaamse jobs. Nu gaan we de omslag maken naar meer Waalse werkzoekenden."

Meest gelezen