Videospeler inladen...

Adoptiekosten worden gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar

Wie een kindje adopteert, zal vanaf dit jaar tot 20 procent van de gemaakte kosten fiscaal kunnen aftrekken, met een maximum van 6.149 euro. De Kamercommissie Financiën heeft een wetsvoorstel van CD&V in die zin goedgekeurd. De uitgaven van een procedure die vanaf 1 januari 2018 wordt beëindigd zullen in aanmerking komen (aanslagjaar 2019).

“Op die manier kunnen gezinnen die twijfelen, toch de stap zetten om over te gaan tot adoptie.”, zegt Kamerlid Roel Deseyn (CD&V). "Het gaat om een gezinsvriendelijke maatregel. Het gaat over een belastingvermindering voor gezinnen die een kind willen adopteren. Dit voorstel kadert in een ruimer streven om onze samenleving adoptievriendelijker te maken en om adoptieouders op gelijke voet te behandelen met natuurlijke ouders."

Wie een kind wil adopteren, moet een lange weg afleggen. Adoptieouders moeten geschikt bevonden worden en hebben toestemming nodig om te kunnen adopteren. Meestal blijven zij tot het laatste moment onzeker over de komst van het kind. "De adoptieprocedure duurt lang en is bijzonder kostelijk.”, zegt Deseyn. "Om deze toekomstige ouders een hart onder de riem te steken, zal tot 20 procent van de gemaakte kosten voor adoptie in aanmerking komen voor een belastingvermindering, met een maximum van € 6.149 euro."

“Dit geldt zowel voor procedures die afgerond zijn als procedures die vroegtijdig werden stopgezet", zegt Deseyn. "De kosten ten belope van de voorbije vijf jaar komen ook in aanmerking." 

Kind en Gezin geeft elk jaar mee hoeveel het zou kosten als een gezin van plan is een kind te adopteren. Voor een binnenlandse adoptie is dat in totaal zo’n 8.000 euro, voor een buitenlandse adoptie is dat 10.000 à 15.000 euro. Die hogere kosten hebben te maken met de reiskosten en de kosten die in het land van herkomst worden aangerekend. "De adoptieprocedure wordt hierdoor niet alleen mentaal, maar ook budgettair zeer zwaar voor koppels", aldus Deseyn.

Meest gelezen