Videospeler inladen...

"Etnische kloof in het onderwijs is onacceptabel"

We leven in woelige tijden. Net daarom is er meer dan ooit nood aan mensen die het verschil willen maken voor een betere samenleving. En die mensen zijn er ook. Bekend zijn ze misschien niet, maar ieder op hun unieke manier, proberen ze toch iets te betekenen voor onze maatschappij. VRT NWS stelt jullie voor aan deze “Bruggenbouwers”. Tien mensen die het verschil proberen te maken.

De 26-jarige IT-consultant Rihab Hijjaji maakt zich zorgen over het lot van leerlingen met een migratieachtergrond.  "Nergens in de geïndustrialiseerde landen is er een groter verschil tussen onderwijsprestaties van allochtone en autochtone jongeren dan in Vlaanderen", stelt de jonge vrouw vast. 

"Recent verscheen er ook een doctoraatsonderzoek waarin staat dat leerkrachten nog te vaak studierichtingadvies geven op op basis van de sociale achtergrond van de leerlingen. Het gevolg is dat je bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging van jongeren met migratieachtergrond ziet in het bso. Dat is problematisch omdat een groot percentage van die jongeren niet in staat zijn om te functioneren in de arbeidsmarkt. Ook omdat het huidige onderwijsniveau van bso-richtingen niet voldoende is. Als samenleving mogen we dat ook niet aanvaarden”, zegt Rihab.  

Over dat verkeerde studieadvies heeft ze ook een persoonlijke ervaring. Haar jongere tweelingbroers kregen op 5-jarige leeftijd het advies om naar het buitengewoon onderwijs te gaan. Een shock voor het hele gezin. Uiteindelijk besloot haar moeder stiekem de jongens toch in te schrijven in het reguliere onderwijs. Met succes, zo blijkt. Want nu zitten de jongens in 5 aso en behalen ze goede resultaten.

"Op een dag reed ik door Borgerhout na de schooluren en ik zag veel witte busjes van het buitengewoon onderwijs", zegt Rihab. "Dat was voor mij een wake-upcall. Ik stelde mij de vraag of datgene wat mijn gezin 12 jaar geleden is overkomen, nog altijd bij andere families voorkomt. Dat heeft mij er toe aangezet om PEP! op te richten, samen met andere bezorgde en geëngageerde jonge mensen." 

“Eigenlijk zorgen we ervoor dat jongeren uit hun leefwereld worden getrokken en dat ze in contact komen met voorbeeldfiguren waar ze zich mee kunnen identificeren. Nog belangrijker is dat ze toegang krijgen tot informatie die ze normaal gezien niet zo snel krijgen.”

Meest gelezen