Europa richt bijzondere commissie pesticiden op

Vandaag heeft het Europees Parlement beslist over de oprichting van een bijzondere parlementaire commissie over de erkenning van pesticiden. De commissie heeft als taak onderzoek te voeren naar de manier waarop besluitvorming in de Unie over pesticiden (waaronder het omstreden glyfosaat) plaats vindt. Hilde Vautmans (Open VLD, ALDE) zal deel uitmaken van de commissie.

De commissie komt er na de maandenlange discussie in Europa rond glyfosaat. Eind november 2017 besliste de meerderheid van de Europese lidstaten al voor de verlening van de vergunning voor glyfosaat met 5 jaar. Glyfosaat wordt gebruikt in het veelgebruikte herbicide Roundup. 

Wetenschappelijke studies spreken elkaar tegen of deze chemische stof kankerverwekkend is of niet. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de stof als “waarschijnlijk kankerverwekkend”. Andere instellingen, zoals het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) zien hier geen verband. Eerder kwam aan het licht dat Monsanto (de producent van Roundup) er alles aan deed om glyfosaat zo positief mogelijk voor te stellen en mogelijk wetenschappelijke studies heeft beïnvloed. 

De beslissing om de bijzondere commissie op te richten, werd aangenomen tijdens de plenaire zitting deze namiddag. Deze commissie zal bestaan uit dertig Europese parlementsleden, waaronder Hilde Vautmans (Open VLD, ALDE). Zij zullen onderzoek voeren naar de manier waarop de verlenging van de vergunning voor glyfosaat gebeurde. Concreet zullen ze nagaan of er potentiële belangenconflicten waren tussen de industrie en de Europese agentschappen zoals het EFSA. 

Het zal een finaal rapport publiceren met aanbevelingen. Dit rapport zal later voorgelegd worden ter stemming aan het volledige parlement.

Meest gelezen