AP2007

Meer dan 1.000 vrouwen kregen asiel in België vanwege risico op genitale verminking

Tussen 2014 en 2016 kregen 1.014 vrouwen asiel in ons land wegens het risico op vrouwelijke genitale verminking. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) heeft opgevraagd. De meeste vrouwen die bescherming kregen, komen uit Guinée en Somalië. Van Hoof wil dat vrouwen en meisjes die het risico lopen om besneden te worden beter worden opgevolgd.

Jaarlijks krijgen enkele honderden vrouwen in België asiel omdat ze risico lopen op genitale verminking. In 2014 ging het om 356 vrouwen, in 2015 waren er 367 goedgekeurde asielaanvragen en in 2016 kregen ten slotte 291 vrouwen bescherming op basis van genitale verminking.

In totaal gaat het dus om meer dan 1.000 meisjes en vrouwen. De meesten zijn afkomstig uit Guinée (604) en Somalië (134). Het gaat vooral om vrouwen uit Afrikaanse landen, al zijn er ook enkele slachtoffers uit Afghanistan, Iran en Macedonië. "Deze cijfers gaan dus niet om het aantal gevallen genitale verminking, dat cijfer ligt helaas veel hoger", waarschuwt Van Hoof.

De kans dat een volwassen vrouw asiel krijgt omwille van risico op genitale verminking of op herbesnijdenis is heel erg klein. Vaak gaat het om een dochter binnen het gezin die risico loopt en op basis waarvan de familie asiel krijgt. Jaarlijks moet de familie dan op controle.

"Want als een beschermd meisje toch wordt besneden, dan verliest heel de familie onmiddellijk en onherroepelijk hun vluchtelingenstatus met alle mogelijke gevolgen", legt Van Hoof uit. "Deze controle geldt zolang het meisje niet de Belgische nationaliteit heeft. Eens Belg - na 5 tot 6 jaar legaal verblijf in België - stopt de controle".

Van Hoof wil nu dat die opvolging wordt verhoogd. "Tot het meisje 18 jaar wordt, door algemener beleid via het CLB of Kind en Gezin omdat het om strafbare feiten gaat en deze meisjes bescherming verdienen", zegt ze.

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. "Het is duidelijk dat we dergelijke handelingen nooit mogen tolereren. Daarom is het zeer belangrijk dat we alle vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van deze praktijk zo goed mogelijk verder helpen door middel van preventie, zorg en bestraffing", vindt Van Hoof.

Meest gelezen