Nederlanders gaan zonne­panelen op de Noordzee leggen

Zes Nederlandse bedrijven gaan samen met enkele wetenschappelijke instellingen zonnepanelen op de Noordzee leggen. 15 kilometer van de kust van Scheveningen moet een eerste scherm van 2.500 vierkante meter zonnepanelen komen. Het gaat voorlopig om een proefproject van drie jaar.

Het Nederlandse consortium draagt de veelbetekenende naam “Oceans of Energy”. Er is ook al een naam voor de drijvende zonnepanelen: de zonnefarm. Oprichter Allard Van Hoeken zegt in “De wereld vandaag” op Radio 1 dat het principe simpel is. “Zonnepanelen komen op drijvers te liggen. Een kabel brengt de energie naar het land.”

Meer opbrengst, meer reflectie

De voordelen van zonnefarms zijn groot volgens Van Hoeken. “Ze nemen geen schaarse ruimte van het land in. Op zee is er meer opbrengst dan op het land. Er is meer reflectie van het water naar de wolken en terug. Zonnepanelen doen het zelfs beter dan offshore-wind.”

“Maar we zijn er nog niet. De Noordzee blijft de grote uitdaging”, beseft Van Hoeken. “We zijn de eerste in de wereld om te kiezen voor de open zee. Er bestaan al projecten op rustige binnenwateren. Nu zullen we moeten rekeninghouden met moeilijkere condities. De enorme golfkracht en de harde wind is de grootste moeilijkheid. Een tweede probleem is het zout water. We hebben op dit vlak al ervaring met elektronische onderwaterapparatuur.”

Scheepvaart?

Windmolenparken op zee, en nu ook nog zonnepanelen. Hoe zit het met de scheepvaart op de drukbevaren Noordzee? Allard Van Hoeken: “Voorlopig komen de drijvende zonneparken enkel tussen de offshore-windmolens. Daar moet de scheepvaart al wegblijven.”

Het proefproject gaat 2 miljoen euro kosten, waarvan het grootste deel gedragen wordt door de Nederlandse overheid. “Nog dit jaar slepen we de eerste zonnepanelen uit. Ook ditmaal zal Nederland baanbrekend zijn als het gaat om water”, zegt Van Hoeken, die al de eerste interesse uit Azië heeft gekregen.

De Backer positief

Staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) reageerde met een tweet positief op het project. “Alle innovaties helpen bij realiseren energietransitie. Ook de Noordzee draagt steentje bij.”

Meest gelezen