Ook kabinetsmedewerkers en overheidsbestuurders moeten mandaten voortaan aangeven

In de toekomst zullen kabinetsmedewerkers en politiek verkozenen in raden van bestuur een mandatenaangifte moeten indienen. Die maatregel heeft de Kamercommissie Grondwet unaniem goedgekeurd. De ingreep maakte deel uit van de conclusies van de werkgroep Politieke Vernieuwing en moet nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer.

Sinds 2005 zijn regeringsleden, parlementsleden, schepenen en burgemeesters verplicht bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogens. Vanaf nu zullen ook inhoudelijke kabinetsmedewerkers en politiek verkozen leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van bedrijven en vzw's waar de overheid het voor het zeggen heeft zo'n mandatenlijst moeten indienen. Dat zal dus ook gelden voor dochterbedrijven en intercommunales.     

"De mandatenaangifte wordt uitgebreid naar alle mandaten met een publiek karakter", zegt Kamerlid Vincent Van Peteghem (CD&V). "Het vertrouwen in de politiek versterk je door voldoende transparantie te creëren."     

De goedgekeurde maatregelen komen voort uit de werkgroep Politieke Vernieuwing. Die werd opgericht na verschillende schandalen over hoge vergoedingen voor zitjes in allerlei raden waar nauwelijks werkzaamheden tegenover stonden, maar ook na de heisa omdat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) lid was van een adviescomité bij Telenet.     

Het Rekenhof zal ook meer slagkracht krijgen om politici die hun mandaten niet of onvoldoende aangeven te bestraffen. Zo zal het Rekenhof een waarschuwing kunnen geven, maar ook geldboetes kunnen uitschrijven. Hardnekkige politici kunnen zelfs verboden worden om verkozen te worden, en dit voor een periode van vijf jaar.     

"Momenteel staan er geldboetes van 600 tot 6.000 euro op het niet indienen van een vermogens- of mandatenlijst", zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA). "In de praktijk zien we echter dat het parket zelden vervolgt." 

Meest gelezen