Yorick Jansens

Recordaantal jonge vrouwen krijgt asiel wegens risico op genitale verminking

Vorig jaar heeft een recordaantal jonge vrouwen asiel gekregen in ons land omdat ze risico liepen op genitale verminking. Dat blijkt uit gegevens die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft bekendgemaakt. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof pleit voor een betere opvolging.

Het ging in totaal om 456 vrouwen die het slachtoffer dreigden te worden van besnijdenis. In 2010 kregen nog maar 113 vrouwen om die reden asiel. 

Deze barbaarse traditie  hoort nergens thuis, hier niet, maar ook ginds niet

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA)

“Vrouwenbesnijdenis is een onmenselijke praktijk die niet strookt met onze waarden en normen", zegt Francken. "De cijfers maken erg duidelijk dat deze problematiek al onze aandacht verdient. Deze barbaarse traditie  hoort nergens thuis, hier niet, maar ook ginds niet."

"Vrouwenbesnijdenis zal nooit in België worden getolereerd", zegt Francken nog. Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) past hier een opvolgingsprocedure toe om zich ervan te vergewissen of een meisje dat om deze reden als vluchtelinge werd erkend, nadien toch nog slachtoffer wordt van genitale verminking. Momenteel zitten zo’n 1703 minderjarige meisjes in zo'n opvolgingsprocedure. Het overgrote deel (73,69 procent) komt uit het West-Afrikaanse land Guinée, gevolgd door Somalië (5,05 procent) en Djibouti (3,22 procent).  

Opvolging belangrijk

De kans dat een volwassen vrouw asiel krijgt omwille van risico op genitale verminking of op herbesnijdenis is heel erg klein. Vaak gaat het om een dochter binnen het gezin die risico loopt en op basis waarvan de familie asiel krijgt. Jaarlijks moet de familie dan op controle.

"Als een beschermd meisje toch wordt besneden, verliest heel de familie onmiddellijk en onherroepelijk de vluchtelingenstatus met alle mogelijke gevolgen", zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. "Deze controle geldt zolang het meisje niet de Belgische nationaliteit heeft. Eens Belg - na 5 tot 6 jaar legaal verblijf in België - stopt de controle."

Van Hoof wil dat de opvolging wordt verhoogd. "Tot het meisje 18 jaar wordt, door algemener beleid via het CLB of Kind en Gezin omdat het om strafbare feiten gaat en deze meisjes bescherming verdienen", zegt ze.

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. "Het is duidelijk dat we dergelijke handelingen nooit mogen tolereren. Daarom is het zeer belangrijk dat we alle vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van deze praktijk zo goed mogelijk verder helpen door middel van preventie, zorg en bestraffing", vindt Van Hoof.

Meest gelezen