© 2017 - Bas de Meijer / HH

Au pair te vaak als goedkope huishoudelijke hulp gebruikt

2 op de 3 gecontroleerde gastgezinnen die een au pair in huis hebben, overtreden de regels. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsinspectie uit 2016. Te weinig zakgeld, te veel uren werk of geen lessen Nederlands zijn de meest vastgestelde inbreuken.  "Ze worden ingeschakeld als goedkope werkkracht, terwijl het om culturele uitwisseling moet gaan."

Van 333 au pairs weten we dat ze in 2016 in Vlaanderen aan de slag waren. Maar wellicht waren het er veel meer. Enkel wie van buiten de EU komt, moet zich namelijk registreren via de aanvraag van een arbeidskaart. Binnen de EU is er vrij verkeer van personen.

Culturele verruiming en ontwikkeling?

Als au pair is het de bedoeling om de taal (het Nederlands) te leren. Ook om Vlaanderen beter te leren kennen en zo de horizon te verruimen. Het idee is dus: deelnemen aan het leven binnen een gastgezin en zo ondergedompeld worden in onze cultuur. De jongere moet tussen 18 en 26 jaar oud zijn en mag maximaal 20 uur per week licht huishoudelijk werk doen.  In ruil daarvoor krijgt de jongere kost en een eigen kamer en minimum 450 euro per maand zakgeld. 

In 2016 controleerde de Vlaamse arbeidsinspectie 112 gastgezinnen. Bij 88 daarvan werden de regels niet gerespecteerd. Meestal werd geen of niet voldoende zakgeld gestort of moest de jongere veel meer werken dan toegestaan.

Rol van au pair-agentschappen

"De agentschappen die de au pairs naar hier halen, spelen daarin een cruciale rol", zegt Vlaams parlementslid van N-VA Axel Ronse. "Daarom dien ik een resolutie om die agentschappen te kunnen erkennen. Dan kunnen we ook controleren welke informatie ze verspreiden. Nu zien we op de websites van die organisaties dat ze au pairs voorstellen als goedkope huishoudelijke hulp." 

"Voor alle duidelijkheid: we zijn niet tegen au pairs. Welintegendeel. We willen net zoveel mogelijk au pairs laten kennismaken met de Vlaamse cultuur. Maar dan wel met een goed statuut voor iedereen. Zowel wie van binnen als buiten de EU komt. En dan moeten we ook EU-onderdanen registreren die als au pair komen. Daarom moeten we nu eerst uitklaren of we ze een arbeidsrechterlijk statuut geven of eerder een cultureel statuut. We willen de jongere beschermen tegen misbruik. "

Meest gelezen