AFP or licensors

"Meisjes jonger dan 18 zijn grootste uitgesloten groep ter wereld"

Meisjes worden onvoldoende beschermd door internationale wetgeving. Nochtans zijn ze wereldwijd vaker het slachtoffer van discriminatie. Dat staat in een rapport van Plan International, een organisatie die zich bezighoudt met gelijke rechten voor kinderen en meisjes in het bijzonder.

Elke minuut worden 28 jonge meisjes uitgehuwelijkt, jaarlijks worden meer dan 3 miljoen meisjes besneden en 131 miljoen meisjes zitten niet op de schoolbanken. De bescherming die het internationaal recht hen biedt, is niet in verhouding tot de problemen die ze ondervinden. Dat is de conclusie van het rapport Girls' Rights are Human Rights van Plan International. 

Plan International ploegde door meer dan 1300 internationale  beleids­documenten. In minder dan 8 procent van de onderzochte  paragrafen van het internationaal recht worden de woorden ‘girl’ of ‘female child’ vermeld. ‘Women’ of ‘woman’ worden in 22 procent van de paragrafen vermeld.  

Wel kindsoldaten, maar geen meisjes

“Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarvan een goed voorbeeld", zegt Anthony Vanoverschelde, beleidsexpert van Plan International België. "Nergens in dat verdrag gaat het uitdrukkelijk over meisjes. Tijdens de onderhandelingen kwamen praktijken als de voorkeur voor zonen en het doden van
pasgeboren dochters niet aan bod. In het Verdrag staat ook niets over
kindhuwelijken, waar vooral meisjes slachtoffer van zijn." 

"Ter vergelijking: er is wel een bepaling over kindsoldaten, een praktijk die in de eerste plaats jongens treft”, zegt Anthony Vanoverschelde. Daarnaast zijn er landen die wel lid worden van een internationaal verdrag, maar via een voorbehoud bepalen dat een deel ervan niet op hen van toepassing is. 

Shariawetten

Een voorbeeld daarvan is het VN-Vrouwenrechtenverdrag. Een aantal landen, vooral in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maakten een duidelijk voorbehoud bij het artikel dat lidstaten verplicht om een eind te maken aan discriminatie van vrouwen binnen het gezin en om een verbod in te voeren op kindhuwelijken. Daarbij beroepen ze zich dan vooral op de islam en shariawetten. 

“Als de overheden via internationale wetgeving iets willen doen aan de wereldwijde discriminatie van meisjes, dan moeten ze ophouden met patriarchale wetten, tradities en religieuze gebruiken aan te voeren die meisjes onderdrukken”, besluit Vanoverschelde. In het rapport Girls’ Rights Are Human Rights staan een reeks aanbevelingen. 

Klik hier voor het rapport Girls' Rights are Human Rights

Klik hier voor meer informatie over het Girls' Rights Platform

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen