Bourgeois: "Er is geen capaciteits­probleem bij het Agentschap Inburgering en Integratie"

Er is geen capaciteitsprobleem bij het Agentschap Inburgering en Integratie. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois gezegd tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. De commissie Inburgering van  het parlement gaat een werkbezoek afleggen bij het agentschap.

De Vlaamse oppositie van SP.A en Groen klagen al enkele weken aan dat er wachtlijsten zijn bij het agentschap en dat er meer dan 1.500 mensen al meer dan een jaar wachten op een inburgeringscursus. Zij willen een doorlichting van het agentschap en vragen meer duidelijkheid over de cijfers.

Bourgeois sprak tegen dat er wachtlijsten zijn. "Er zijn geen wachtlijsten die te wijten zijn aan capaciteitsproblemen", zei Bourgeois. Hij haalde vier redenen aan waarom sommige mensen niet meteen aan een cursus kunnen beginnen.

Zo zijn er mensen die niet instappen om persoonlijke redenen zoals ziekte of gebrek aan kinderopvang. Andere mensen zitten vaak al in een opleiding bij de VDAB, die ze terecht niet willen onderbreken. Ook mensen die zich in de loop van een cursus maatschappelijke integratie aanmelden moeten soms wachten tot een nieuwe cursus begint. De vierde reden is dat Vlaanderen aan maatwerk wil doen. Dat betekent dat er soms gewacht moet worden tot een voldoende groot groepje is gevormd, wanneer het gaat om een uitzonderlijk weinig gebruikte werktaal.

Bezoek aan agentschap

In de commissie Inburgering van het Vlaams parlement is intussen overeen­gekomen een werkbezoek af te leggen bij het agentschap. Een datum is nog niet bepaald.

Bij het agentschap moeten 170 mensen afvloeien. Volgens minister Liesbeth Homans is de ingreep nodig, omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen.

Volgens de oppositie wordt het agentschap - eerst onder de hoede van Bourgeois, daarna onder die van Homans - al jarenlang slecht geleid. Een audit zou een en ander kunnen verduidelijken, maar die komt er niet, maakte Homans vorige week duidelijk.

Omdat er vragen blijven komen over het agentschap, gaan de parlementairen nu zelf ter plaatse. "Elke fractie mag voorstellen wie ze wil zien, al lijkt het me voor de hand te liggen dat we de directeur en de voorzitter van de raad van bestuur spreken", zegt Nadia Sminate (N-VA).

Meest gelezen