Naar een stemrecht voor niet-Belgen in Brussel? Sven Gatz: "Agree. D’accord. Akkoord. T’akkoot"

Ook niet-Belgen moeten in 2019 kunnen stemmen voor de regionale verkiezingen in het Brussels Gewest. Dat is althans wat het burgerinitiatief #1Bru1Vote wil bereiken met een petitie onder het motto “Eén Brusseleir, één stem". Het idee van stemrecht voor niet-Belgen in Brussel krijgt ook op politiek vlak bijval, onder meer bij Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLD). 

Herinnert u zich nog de hele discussie rond het migrantenstemrecht uit 2004? Toen besliste een meerderheid van de federale Kamer dat ook niet-EU-burgers moeten kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in ons land. Bij regionale verkiezingen bestaat dat stemrecht voor niet-Belgen niet. Nog niet. Het burgerinitiatief #1Bru1Vote wil daar nu verandering in laten brengen, althans voor de niet-Belgische inwoners van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Het inititiatief wijst op de specifieke situatie van het stedelijke gewest Brussel, waarbij de belangrijkste beslissingen op het gewestelijke niveau worden genomen. Dat terwijl het stemrecht voor de niet-Belgen zit op het niveau van de 19 Brusselse gemeenten. "1 op de 3 meerderjarige inwoners van Brussel-Hoofdstad – oftewel 310.000 mensen – wordt zo het recht ontzegd om te stemmen en wordt verhinderd om een actieve politieke rol te spelen, omdat zij de Belgische nationaliteit niet hebben", klinkt het in het manifest van het burgerinitatief.

Het gaat om 220.000 inwoners uit de Europese Unie en 90.000 inwoners met een andere nationaliteit die zo "tweederangsburgers" zijn, klinkt het. "Een van de grootste democratische tekortkomingen in de Europese Unie." #1Bru1Vote roept premier Charles Michel op een wetsontwerp in te dienen om de situatie te veranderen tegen de regionale verkiezingen van 2019. De petitie is intussen zo'n 500 keer ondertekend.

"Akkoord!"

Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLD) is het idee alvast bijzonder genegen. "Agree. Akkoord. D’accord. T’akkoot", laat hij op Twitter weten. "Het is logisch dat die vraag er komt en ik denk dat de tijd rijp is om hierover een debat te voeren", verduidelijkt Gatz. Al vermoedt hij wel dat de verkiezingen van 2019 hiervoor te vroeg zullen komen.

Concreet denkt Brusselaar Gatz eraan om iedereen die in Brussel minstens 5 jaar woont en er ook belastingen betaalt bij de regionale verkiezingen stemrecht te geven. "No taxation without representation", klinkt het uit de mond van de liberaal. "Het zou de kwaliteit van de democratie verbeteren en Brussel op dat vlak opwerken tot de kosmopolitische stad die ze is. Na de aanslagen en de rellen voel je dat er een grote noodzaak aan eenheid is en dan is het logisch dat je meer mensen die eenheid laat bepalen."

Ook Brussels minister Pascal Smet (SP.A) gaat naar eigen zeggen voor 100 procent akkoord met het idee.

"Raad van State zal dit gewoon afketsen"

Een sinecure wordt het in elk geval niet. "Daarvoor is op federaal vlak een bijzondere wet nodig", zegt professor grondwettelijk recht Emmanuel Vandenbossche (VUB). "En een bijzondere wetswijziging is nog moeilijker dan een wijziging van de Grondwet. Bovendien bestaat er politiek hierover op dit moment helemaal geen overeenstemming."

Professor Vandenbossche wijst ook op de discriminatie die zou ontstaan tussen niet-Belgen die in Brussel voor de regionale verkiezingen zouden kunnen stemmen, terwijl niet-Belgen in Vlaanderen en Wallonië dat stemrecht niet zouden krijgen. "Er zijn nogal asymmetrieën in België, maar een asymmetrie op basis van de toekenning van een politiek recht hebben we nog nooit meegemaakt. De Raad van State zou dat gewoon afketsen."

Meest gelezen