Pajotse burgemeesters voelen zich gechanteerd door Vlaanderen

Het Vlaams gewest zet enkele gemeenten in het Pajottenland onder druk om een gewestweg over te nemen. Het gaat om de N272, die loopt van Gooik over Herne naar Galmaarden.

De inwoners van de verschillende gemeenten vragen al jaren dat de weg N272 volwaardige fietspaden krijgt. Daar zijn nu concrete plannen voor, maar het gewest wil de uitvoering daarvan figuurlijk op de lange baan schuiven als de gemeenten de weg niet willen overnemen. Maar de gemeenten staan niet te springen omdat dat op termijn een extra kost betekent.

Chantage en manipulatie

Burgemeester Pierre Deneyer van Galmaarden spreekt zelfs van chantage: "We kregen een brief van het gewest waarin duidelijk wordt gesteld dat als we de N272 overnemen het gewest de weg volledig in orde wil stellen."

"Maar als we dat niet doen, blijft de weg in zijn huidige toestand. Dat is een vorm van manipulatie, zelfs chantage", vindt Deneyer. "Maar ze vergeten de grote kosten die bij de gemeente terecht komen, ondermeer voor het onderhoud van de bermen, het strooien van zout in de winter."

Ook de gemeentes Herne en Gooik zien de overname van de gewestweg niet zitten.

Meest gelezen