"Elk jaar 10 procent minder files": werkgroep stelt mobiliteitspact Antwerpen voor

Vijf speerpunten, te beginnen met veiligheid: een werkgroep onder leiding van professor Dirk Lauwers, met onder andere ook de Fietsersbond en de werkgroep Bezorgde Ouders, heeft op een persconferentie een uitgebreid mobiliteitsplan voor Antwerpen voorgesteld. "In de binnenstad zou twee derde van alle verplaatsingen duurzaam moeten gebeuren, en maximaal één derde met de auto."

In oktober vorig jaar zijn op korte tijd drie fietsers doodgereden in Antwerpen. Tegelijk is de mobiliteit in de stad niet optimaal, met veel en lange files, en is de luchtkwaliteit niet wat ze zou moeten zijn.

 Een uitgebreide werkgroep met Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond, Plan A en de Voetgangersbeweging heeft nu samen met professor Dirk Lauwers een breed zogenoemd mobiliteitspact uitgewerkt. Vanmorgen is dat ambitieuze plan voorgesteld: "Antwerpen moet een fietsstad worden", zegt Lauwers daarover.

Dit zijn in vogelvlucht  de vijf speerpunten, met telkens een beetje duiding van verkeers- en mobiliteitsexpert Lauwers. Het plan wordt nu voorgelegd aan de inwoners en de politici, en is bedoeld om het debat te openen, en het van inhoud te voorzien.

  1. Veiligheid. "Antwerpen moet veel verkeersveiliger worden. Kinderen moeten eigenlijk de maat worden van hoe we ons verkeer organiseren." Lauwers stelt een concrete maatstaf voor: "Over 7 jaar zou het aantal verkeersslachtoffers op maximum de helft mogen liggen van wat het nu is." 
  2. Levenskwaliteit. "In heel veel straten is de lucht ongezond. Dat blijkt uit verschillende metingen. We willen naar een systeem waar het verkeer geen bedreiging meer vormt voor de gezondheid. We willen ook meer ruimte voor sport, spel en ontmoeting. Mobiliteit moet zich aanpassen aan levenskwaliteit."
  3. Bereikbaarheid. "We willen naar 10 procent minder files per jaar. Dit kan bijvoorbeeld door de treinverbindingen in en rond de stad te verbeteren, een soort Gewestelijk Expresnet. We willen ook dat de tramlijnen gerealiseerd worden waar al jaren over wordt gesproken. En natuurlijk speelt hier ook Oosterweel."
  4. Mobiliteit als een service. "We moeten naar een systeem met deelfietsen, deelauto's en openbaar vervoer, dat wordt aangeboden als één pakket, zodat mensen die geen auto hebben in deze stad zich vlotter kunnen bewegen dan mensen die dat wel hebben." 
  5. Andere type verplaatsingen. "We willen minder auto. Mensen zouden zich meer met de fiets en het openbaar vervoer moeten verplaatsen. Concreet zou twee derde van alle verplaatsingen in de binnenstad duurzaam moeten gebeuren, en maximaal een derde met de auto."

Antwerpen zou een fietsstad moeten worden

Lauwers hoopt dat Antwerpen een omslag kan maken naar de fiets, maar er is dus zeker nog een plaats voor de auto. "We stellen niet dat dit een autovrije stad moet zijn. Maar voor de meeste mensen zou de fiets het meest voor de hand liggende voertuig moeten worden. Antwerpen zou eigenlijk een fietsstad moeten worden", vertelt Lauwers nog aan onze collega's van Radio 2.  

Dit pact wordt nu voorgelegd aan de verschillende spelers, zoals de inwoners en de politici, die concrete maatregelen kunnen nemen. "Het pact heeft maar zin als het wordt gedragen door burgers en beleidsverantwoordelijken", beseft de werkgroep.

Meest gelezen