AFP or licensors

"Europese Unie acht einde brexit-overgangsperiode in 2020 moeilijk haalbaar"

De Europese Unie acht het weinig waarschijnlijk dat de brexit-onderhandelingen tegen eind 2020 afgerond kunnen worden. Dit is nochtans de afgesproken overgangsperiode voor het vertrek van de Britten uit de EU. De EU zou een verlenging van de overgangsperiode als stok achter de deur willen gebruiken in de gesprekken met Londen om toegevingen van Britse kant te verkrijgen. 

Europese en Britse onderhandelaars bespreken deze week in Brussel hoe de overgangsperiode na de brexit op 30 maart 2019 er moet uitzien. Het is al duidelijk dat die overgang eind 2020 afgelopen moet zijn en dat het Verenigd Koninkrijk tot dan alle Europese wetten en regels zal moeten blijven toepassen "precies alsof het een lidstaat is". Londen zelf zal echter niet meer mee kunnen beslissen over nieuw beleid. 

Tijdens die overgangsperiode zal er worden onderhandeld over toekomstige Europees-Britse handelsrelaties. Maar er wordt in Brussel getwijfeld of die overgangsperiode niet te kort zal zijn om een gedetailleerd akkoord te vinden. Verschillende diplomaten zijn ervan overtuigd dat de Ierse grenskwestie, de interne verdeeldheid van de Britse regering en andere moeilijkheden de onderhandelingen vertraging zullen doen oplopen.

Stok achter de deur

"Niemand gelooft in een overgangsperiode die maar tot eind 2020 loopt", zegt een Europese bron. “Maar we willen de Britten nog niet meteen een verlenging voorstellen. Dat is de stok achter de deur waarover we beschikken." 

De Britten willen een bruuske overgang en alle problemen die daarmee gepaard zouden gaan, vermijden, maar de Britse premier Theresa May kan ook niet zomaar om extra tijd vragen. Bij de brexiteers binnen en buiten haar regering is de overgangsperiode namelijk bijzonder onpopulair. Dat de Britten de Europese regels moeten toepassen zonder er zelf ook maar enige inspraak in te hebben, ontlokte al de opmerking dat de EU het VK "als een vazalstaat" beschouwt. Bovendien raakte woensdag bekend dat de EU de Britten tijdens de overgangsperiode wil kunnen straffen als ze de Europese regels aan hun laars lappen. 

Terwijl experten van de twee partijen in Brussel onderhandelingen voeren, probeert Theresa May in Londen haar regering op één lijn te krijgen over de voorstellen die de EU van haar verwacht inzake de toekomstige relaties. Vrijdag krijgt Europa een stand van zaken te horen, waarna de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier een verklaring zal afleggen.