Centra voor volwassenen onderwijs beloond als ze hun cursisten helpen de eindmeet te halen

Centra voor volwassenenonderwijs die hun cursisten goed begeleiden zodat ze hun diploma halen, zullen daar in de toekomst financieel voor worden beloond. Dat staat in het nieuwe decreet over de financiering van het volwassenenonderwijs dat is goedgekeurd in de onderwijscommissie van het Vlaams parlement.  

Wie bijvoorbeeld op school er niet in geslaagd is om een diploma middelbaar onderwijs te halen, kan dat opnieuw proberen aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook een cursus Nederlands tweede taal volgen.

Wie onvoldoende basisvaardigheden beheerst voor taal of rekenen of ICT kan dan weer terecht in de Centra voor Basiseducatie. "Maar we zien dat kwetsbare mensen wel vaak een opleiding starten, maar die niet altijd afwerken", vertelt onderwijsminister Hilde Crevits.

"En dat is jammer, want op die manier mis je een diploma of kwalificatie die je op de arbeidsmarkt extra kansen geeft. Daarom gaan we nu de centra een bonus geven als ze erin slagen om hun cursisten de volledige opleiding te laten afronden".  

Meer cursisten Nederlands tweede taal, meer middelen

De laatste jaren nam het aantal mensen dat Nederlands wil leren erg toe. Vaak gaat het om nieuwkomers die Nederlands willen leren in het kader van hun inburgeringstraject.

In 2011 waren er nog net geen 100.000 inschrijvingen. Vorig jaar waren het er al bijna 130.000. "Met het nieuwe decreet zullen er ook meer middelen worden vrijgemaakt als er ook meer cursisten zijn", zegt de minister.

"En voor kwetsbare mensen, zoals werkzoekenden, anderstaligen of kortgeschoolden krijgen de centra extra geld zodat ze ook extra lesgevers kunnen inzetten".  

We willen levenslang leren in het DNA van elke Vlaming krijgen

Onderwijsminister Hilde Crevits

Maar de centra willen niet enkel  kwetsbare Vlamingen bereiken met hun aanbod. "Levenslang leren zou een vanzelfsprekendheid moeten worden voor elke Vlaming", zegt onderwijsminister Crevits.

"Daarom wordt het met dit nieuwe decreet dat vanaf 1 september 2019 moet ingaan, ook mogelijk voor de centra om online cursussen aan te bieden en zo in te spelen op de moderne realiteit".  

Volwassenenonderwijs in cijfers

 In Vlaanderen zijn er 89 centra voor volwassenenonderwijs waar zo'n 260.000 mensen les volgen. Daarnaast zijn er 13 Centra voor Basiseducatie die bijna 45.000 cursisten tellen.  

Meest gelezen