De Wever wil naar "volgende fase" in Antwerpse "war on drugs"

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil naar "een volgende fase" overgaan in de war on drugs in zijn stad. Dat heeft hij gezegd aan de regionale tv-zender ATV. Na het aanpakken van straatdealers en de daaraan gerelateerde criminaliteitsfenomenen, moeten nu de malafide geldstromen die uit drugscriminaliteit voortkomen worden aangepakt, vindt De Wever.

De stad zal binnen haar bevoegdheden het nodige doen, maar De Wever kijkt ook naar het Stroomplan dat binnenkort wordt voorgesteld. Hij zegt dat de "war on drugs" in Antwerpen al heel wat resultaten heeft opgeleverd, zoals het terugdringen van de drugoverlast, duizenden arrestaties en het sluiten van tientallen drugspanden. Hij wijst ook op de bestaande integrale aanpak van het fenomeen, met ook oog voor de zorg voor de slachtoffers van drugs. In een volgende fase zou er meer werk worden gemaakt van het aanpakken van de geldstromen vanuit het drugsmilieu.     

"Wij hebben heel veel in beeld gebracht over waar dat malafide geld zit en ik zou graag als volgend strategisch project in Antwerpen daar een heel grote opkuis in doen", aldus De Wever. Hij viseert onder meer winkels, restaurants en verenigingen waar drugsgeld wordt witgewassen en die op die manier de leefbaarheid van bepaalde wijken onder druk zetten. Hij wijst er echter op dat heel wat bevoegdheden, zoals het bestrijden van de georganiseerde misdaad, federale materie zijn.

Daarom verwacht De Wever veel van het al eerder aangekondigde Stroomplan, waar onder meer de federale politie, parket en haven samen aan werken. 

Meest gelezen