Kamer keurt openstelling tweede pensioenpijler voor zelfstandigen goed

De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de tweede pensioenpijler, zeg maar het aanvullend pensioen, openstelt voor zelfstandigen. Niemand stemde tegen. Er waren 31 onthoudingen van SP.A, PS en PVDA.

Vandaag kunnen alleen loontrekkenden en zelfstandigen die aan het hoofd van een onderneming staan een aanvullend pensioen opbouwen. Het systeem wordt nu uitgebreid naar de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon - zowat 432.500 personen -, naar de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep.     

Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30 procent op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10 procent. De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde 80 procent-grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.     

Om zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem, zullen de zelfstandigen een contract kunnen afsluiten bij hun verzekeraar of pensioenfonds dat voldoet aan de voorwaarden die voorzien zijn in de wet, en dat drie maanden na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Meest gelezen