Concentratiescholen trekken nog altijd geen "Vlaamse kindjes" aan

Vandaag start de aanmeldingsperiode voor de scholen in de stad Antwerpen. Het systeem kwam er om het kamperen aan de scholen te stoppen, maar ook om een betere sociale mix in de scholen te krijgen. Voor de zogenoemde concentratiescholen werkt dit niet.

Afspiegeling van de buurt

Het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) wordt al 8 jaar gebruikt voor de inschrijvingen in de kleuter- en basisscholen in de stad Antwerpen. Ouders kunnen online een lijst met scholen van hun voorkeur opgeven, en op basis van die voorkeur en de woonafstand worden de plaatsen geloot. Scholen moeten ook rekening houden met de mix tussen "kansarme" en "kansrijke" kinderen. Dat zou een afspiegeling van de buurt moeten zijn en daarom wordt er een percentage plaatsen voor vrijgehouden.

"Vorig jaar zijn we er in geslaagd om aan zo'n 85 procent van de kinderen een plek in één van de voorkeursscholen te geven", zegt schepen voor onderwijs Claude Marinower (Open VLD). "We zien ook dat er meer "kansarme" kinderen terechtkomen op de overwegend "blanke" scholen, maar in de concentratiescholen zien we inderdaad weinig veranderen. We kunnen daar als stad weinig aan doen, ouders moeten een vrije schoolkeuze hebben."

Wie is kansarm?

De opsplitsing tussen "kansarm" en "kansrijk" wordt gemaakt op basis van de vraag of je een schooltoelage krijgt, en het opleidingsniveau van de moeder. De grens ligt daar op een diploma 6BSO. Met de thuistaal wordt de laatste jaren geen rekening meer gehouden. Verschillende scholen getuigen dat je op zo'n manier geen juiste mix krijgt, omdat er bijvoorbeeld ook geen rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de vader. 

"Geen enkel Vlaams kindje"

In de stedelijke kleuter- en basisschool Flora in Borgerhout zitten geen "Vlaamse" kindjes, terwijl er in de buurt wel heel wat wonen. "Daar heeft het aanmeldingssysteem niets aan veranderd", vertelt directeur Ilse Legon. "De ouders fietsen onze school voorbij en brengen hun kind een paar kilometer verder naar school. Ze komen wel langs op de bezoekdagen, maar ik krijg dan telkens de vraag of hun kind niet uit de toon zal vallen, en of het geen taalachterstand gaat oplopen. Dat is onzin, want onze leerkrachten geven gedifferentieerd les en zorgen ervoor dat elk kind op maat begeleid wordt. Het is net een verrijking, de kinderen kunnen veel leren van andere culturen. Waarom kom je in een multiculturele buurt wonen als je je kind niet naar school wil sturen met de kinderen van je buren?"

Ook de ouders van de school vinden het jammer. "Het is belangrijk om samen naar school te gaan, want onze kinderen zullen later ook samen moeten leven en werken", zegt Fouad. "Als de ouders van de "blanke" kindjes eens zouden komen praten met ons, dan zouden ze zien dat we wél Nederlands spreken en dat we wél betrokken zijn bij de school", zegt Fatima. 

School in Zicht

Zo'n tien jaar geleden startte het project School in Zicht in de stad Antwerpen om de mix in de concentratiescholen te verbeteren. Ze organiseerden infoavonden voor hoogopgeleide, Vlaamse ouders uit de buurt om hen kennis te laten maken met de concentratiescholen, en om hen te overtuigen om in groep in te schrijven. In de stedelijke basisschool De Evenaar konden ze zo bijvoorbeeld een groep van meer dan 20 ouders overtuigen om in te stappen. Broertjes en zusjes zijn gevolgd, en zo is er wel een mix tot stand gekomen. Na 2012, enkele jaren na de start van het aanmeldingssysteem, besloot de stad Antwerpen om te stoppen met School in Zicht, omdat het niet meer mogelijk was om mensen in groep in te schrijven.

In Mechelen is School in Zicht wel nog actief. Daar is vandaag een eerste infoavond voor de inschrijvingen voor het komend schooljaar.

Meest gelezen