Videospeler inladen...

"Repatriëringen naar Soedan opgeschort laten tot procedures in lijn zijn met internationaal recht"

Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11 zijn tevreden dat het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is afgerond, maar wijzen erop dat de regering gevolg moet geven aan de aanbevelingen uit het rapport. De organisaties vragen dat repatriëringen naar Soedan opgeschort blijven tot de procedures in België in lijn zijn met de internationale en Europese verplichtingen. De Ligue des Droits de l'Homme dringt aan op een internationaal onderzoek.

“Het is een moeilijke oefening om achteraf bewijzen te vinden van foltering of mishandeling in een land als Soedan”, zeggen de drie organisaties in een persmededeling.

“Maar het rapport van het CGVS bevestigt dat de situatie in Soedan problematisch is en dat het in ieder geval duidelijk is dat een terugkeer of verwijdering slechts mogelijk is na een grondige individuele risicoanalyse."

Het kan dus beter. "België had net vooraf alle nodige waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat mensen teruggestuurd zouden worden wanneer ze bij terugkeer een reëel risico lopen op foltering of andere mishandeling. Op dit punt is België erg onzorgvuldig te werk gegaan." 

"Het CGVS bevestigt dat de artikel 3-analyse ook uitgevoerd moet worden voor mensen die geen asiel aanvragen, en dat het niet indienen van een asielaanvraag niet geïnterpreteerd kan worden als een indicatie dat er geen risico is bij terugkeer", luidt het nog.

“We dringen erop aan dat de resultaten van het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen worden aangegrepen om het terugkeerbeleid van België in lijn te brengen met zijn internationale verplichtingen en het principe van non-refoulement te allen tijde te respecteren. Terugkeer naar Soedan moet opgeschort blijven tot die procedures in lijn worden gebracht met de internationale en Europese verplichtingen van België.” 

Internationaal onderzoek?

De Franstalige mensenrechtenorganisatie Ligue des Droits de l'Homme heeft aan de speciale rapporteur van de Verenigde Naties gevraagd om snel met een onderzoek te komen naar de situatie in Soedan. 

Volgens de Ligue des Droits de l'Homme kan alleen een grondig en internationaal onderzoek alle twijfels wegnemen over de mogelijke gevolgen van een uitwijzing naar Soedan.

Meest gelezen