Clinton tijdens een toespraak voor jonge vrouwen eind vorig jaar in Los Angeles.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Clinton: "Opwarming van de aarde zal vooral vrouwen hard treffen"

Zelfs de opwarming van de aarde door het broeikaseffect treft vrouwen harder dan mannen. Volgens de Amerikaanse politica Hillary Clinton zal het broeikaseffect vooral een nadelige invloed hebben op vrouwen. 

De verliezende kandidate bij de presidentsverkiezingen van november 2016 deed haar uitspraken op een evenement aan de Georgetown University in Washington. Ze reageerde daarmee op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen.

Clinton schetste een soort post-apocalyptische toekomstvisie, waarin het aan de vrouwen zal zijn om "het merendeel van de (huishoudelijke) taken" op zich te nemen, zoals de zoektocht naar voedsel, die steeds moeilijker zal worden omdat oogsten getroffen worden door hogere temperaturen,  verwoestijning of andere extreme weerfenomenen, het sprokkelen van hout, en eventueel het zoeken naar een nieuwe woning als de oude door een van de steeds vaker voorkomende natuurrampen getroffen is.

Een Indiase "voddenraapster" verzamelt flessen om te verkopen in de sterk vervuilde Brahmaputra-rivier.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Wetenschap

Hillary heeft met haar betoog wel degelijk de wetenschap achter zich. Er bestaat namelijk een grote consensus onder de wetenschappers dat natuurrampen disproportioneel vrouwen treffen.

De opwarming van de aarde leidt tot het vaker voorkomen van extreme weerfenomenen en daardoor is er ook een toename van het aantal natuurrampen. Dat houdt het risico in dat geld dat dat nu nog (een beetje) wordt besteed aan sociale en economische emancipatie, waaronder het streven naar gendergelijkheid, aangewend zal worden voor "disaster relief", noodhulp na de rampen. 

Meest gelezen