Videospeler inladen...

Werkgevers: "Niet aan KMI of minister om te bepalen of je mag thuiswerken"

Pieter Timmermans, de topman van werkgeversorganisatie VBO, is niet opgezet met de communicatie van gisteren over de verwachte sneeuwproblemen. "Het is niet aan het KMI of aan iemand anders om te zeggen dat je mag thuiswerken", zegt hij in "Hautekiet". "Het laatste woord moet bij de werkgevers liggen." Werkgeversorganisatie Voka treedt die boodschap bij. Al vinden ze het wel goed dat er gewaarschuwd wordt, zodat er voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden.

Als je kan, blijf dan thuis morgen. Die boodschap werd gisteren verspreid door het Agentschap Wegen en Verkeer en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Dus niet door het KMI zelf. Het instituut kondigde wel code oranje af voor sneeuwval, wat de aanleiding vormde voor de oproep.

Peeters kondigde gisteren ook een "thuiswerkalarm" af. Velen hebben de oproep gevolgd en zijn effectief thuisgebleven. Er stond vanochtend om en bij de 50 kilometer file, de helft van wat je kan verwachten op de laatste dag voor de krokusvakantie, zo zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman.

Pieter Timmermans van het VBO heeft zich wat gestoord aan de communicatie. "Ik roep op tot gezond verstand en ik zou een beetje terughoudendheid willen vragen van de mensen van het KMI. Gisteravond zegt men dat er grote problemen zullen zijn voor de ochtendspits en dat alles in de soep gaat draaien. Maar vanmorgen is er niets gebeurd. We moeten daarmee opletten."

Ik roep op tot gezond verstand en ik zou een beetje terughoudendheid willen vragen van de mensen van het KMI.

Pieter Timmermans (VBO)

"Het is niet aan iemand van een weerdienst of van een administratie om te bepalen of je mag thuiswerken. Dat is niet de rol van die mensen. Zij moeten informatie geven over de verwachtingen en dan moeten de bedrijven samen met hun werknemers zich daarop organiseren. Dat is de normale gang van zaken. Het laatste woord ligt bij de werkgevers."

Timmermans benadrukt overigens dat minister Peeters erbij had gezegd gisteren dat werknemers vooraf duidelijke afspraken moeten maken met hun werkgever.

"Dat is heel belangrijke informatie (de verwachtingen, red.). Maar men moet niet gaan oproepen om niet te te gaan werken. Op den duur interpreteert men dat als: "de weerman heeft gezegd dat het morgen slecht weer is en we moeten niet gaan werken". Dat kan niet de bedoeling zijn. De werkgever en de werknemer zullen onderling wel afspraken maken in het geval dat er een zware sneeuwstorm zou zijn."

Niet alle functies zijn even geschikt voor thuiswerk, zegt Timmermans tot slot. "Dat moet op een goeie, convenabele manier kunnen gebeuren."

Lees verder onder de video.

Videospeler inladen...

Voka: "Voorzorgen zijn goed, maar beslissing ligt bij werkgever"

Werkgeversorganisatie Voka vindt het een goede zaak dat er gewaarschuwd wordt, zodat bedrijven en werknemers hun voorzorgen kunnen nemen. "Eén van die voorzorgen kan zijn dat er van thuis uit gewerkt wordt, maar het is de werkgever en niemand anders die daarover het laatste woord heeft", zo zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Hij benadrukt ook dat een oproep zoals gisteren ernstige consequenties heeft voor de bedrijven.

"Geen lichtzinnige beslissing"

"De oproep om thuis te blijven was geen lichtzinnige beslissing", reageert Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We verwachten nog een zware avondspits door een combinatie van de vakantie-uittocht en sneeuwval in de loop van de namiddag."

"Vandaar dat we dankbaar zijn dat mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om thuis te blijven. Vanochtend was het dan niet zozeer nodig, maar misschien vanavond wel. Iedereen die nu thuis is, is al een auto uitgespaard op de baan", aldus Daniëls, die zegt dat het vooral opletten wordt voor gladde wegen.

Kabinet-Peeters: "Occasioneel telewerk is mogelijk in onderling overleg"

Het kabinet-Peeters nuanceert de melding van een "thuiswerkalarm" gisteren. "De minister heeft geen alarmen af te kondigen", zegt woordvoerster Miet Deckers. "De minister heeft alleen verwezen naar het wettelijk kader dat occasioneel telewerk (thuiswerk) mogelijk maakt. Alleen werkgevers en werknemers kunnen daartoe beslissen in onderling overleg. Het is toch voor iedereen met gezond verstand duidelijk dat telewerk voor bepaalde functies in een onderneming niet mogelijk is."

Weerman David Dehenauw van het KMI zegt dat zij niet expliciet voor een zware ochtendspits hadden gewaarschuwd. "Wel voor een winterse toestand in de loop van de dag met code oranje in een deel van het land, en omdat de sneeuwzone opschoof gingen we wel uit van een zware avondspits, omdat dan ook de uittocht voor de krokusvakantie op gang zou komen."

Dehenauw zegt voorts dat hij samen met KMI-directeur Daniël Gellers na de vorige sneeuwval op 11 december vorig jaar een overleg heeft gehad met het kabinet-Peeters om een manier af te spreken om de bevolking in de toekomst in te lichten over de link tussen een weerswaarschuwing en de mogelijkheid van telewerken. "Maar het is duidelijk dat het KMI alleen voor zo nauwkeurig mogelijke voorspellingen zorgt. Het is zeker niet de taak van het KMI om iets over telewerk te beslissen."

"Het overleg met het KMI moet inderdaad nog worden afgerond", zegt Miet Deckers. "Dat zal eerstdaags gebeuren.  Intussen is aan de FOD Waso (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) gevraagd om een communicatieplan uit te rollen over de praktische uitwerking van telewerk. Die communicatie is voor binnenkort."

Meest gelezen