Abdij van Westmalle zoekt "mannen die naar het leven verlangen"

In Gazet Van Antwerpen staat vandaag een opvallende advertentie. De Abdij der trappisten in Westmalle nodigt daarin alleenstaande mannen uit om tijdens een weekend kennis te maken met het leven op de abdij. Nieuwe roepingen zijn naar verluidt niet meteen aan de orde.

"Aan mannen die naar het leven verlangen en goede dagen wensen te zien, willen de trappisten van Westmalle de kans geven om tijdens een weekend het monastieke leven van binnenuit te kennen", lezen we in de advertentie, die vorige maand ook al verscheen op de Facebookpagina van de abdij.

De geïnteresseerden kunnen zich onder begeleiding van de monniken "oefenen in enkele monastieke basishoudingen: gebed, meditatie, lecto divina en handenarbeid (...) Een unieke kans voor single mannen om nader kennis te maken met deze levensvorm."

"Een uitgestoken hand naar de samenleving"

"We mikken niet meteen op roepingen, maar willen vooral contact leggen. Je mag het vooral beschouwen als een uitgestoken hand naar de samenleving", zegt broeder Guerric in Gazet Van Antwerpen. De trappisten van Westmalle plaatsten eerder al advertenties in Nederlandse kranten. "We kregen reacties van mannen in de leeftijdscategorie veertig, vijftig en zestig jaar. Veelal mannen met levenservaring, die eventueel na een huwelijksbreuk of het overlijden van hun partner in een nieuwe levensfase terechtkomen."

In Westmalle wonen momenteel 32 monniken, onder wie 4 in vorming. Ze leven vrij teruggetrokken: ze leggen een gelofte van armoede af en streven naar soberheid, stilte en eenvoud. "Ze verdelen hun tijd tussen gebed, reflectie en arbeid volgens een uitgebalanceerde dagorde", luidt het op de website, met op meerdere tijdstippen een gebedsmoment, het eerste daarvan al om 4 uur 's ochtends.

Meest gelezen